previous arrow
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
banner-ksiegarnia_01
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
hero_A
hero_B
hero_B
hero_B
next arrow

Aktualności


Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu w Polsce. Autor bada używanie słowa „szatan” oraz sposób, w jaki jest ono odbierane przez wiernych. Jego badania stanowią wstęp do bardziej szczegółowej analizy tego fenomenu w społecznościach parafialnych. Opisując naturę i działanie szatana oraz jego obecność w życiu parafialnym, autor …

WIĘCEJ >

Więcej

Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”

Wojciech Wojcieszak: Skąd pomysł na publikację o tak złożonym i długim tytule? Tak obszerne tytuły są niespotykane nawet w publikacjach naukowych. Paweł Knast: Tytuł publikacji stopniowo się rozwijał wraz z postępem prac badawczych. W roku 2018, po dłuższej przerwie w pracy w przemyśle, powróciłem do środowiska akademickiego, do Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, która w 2020 roku została Akademią Kaliską i następnie w 2023 Uniwersytetem Kaliskim. Powracając do środowiska akademickiego musiałem …

WIĘCEJ >

Więcej

Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn współzałożyciela Grupy Poetyckiej „Wołyń”, Stefana Szajdaka, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Józefa Łobodowskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w połowie listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Grupa Poetycka „Wołyń” powstała w 1935 roku w Równem na Wołyniu, z inicjatywy Czesława Janczarskiego i współzałożycieli Stefana Szajdaka, Wacława Iwaniuka i Zygmunta Jana Rumela. W późniejszych latach dołączyli do niej inni …

WIĘCEJ >

Więcej

Jadwiga Zamoyska. Wspomnienia – symbol organicznikowskiego patriotyzmu

Jadwiga Zamoyska, uznawana przez kolejne pokolenia Wielkopolan za symbol organicznikowskiego patriotyzmu, była przedstawicielką rodziny, której członkowie odznaczali się wybitnym zaangażowaniem w sprawy narodowe. Jej ojciec, Tytus Działyński, weteran powstań narodowych, stanowił inspirację dla córki, przekazując jej dziedzictwo patriotyczne oraz katalog wartości społecznych. Jego wpływ okazał się tym większy, że Jadwiga wchodziła w dorosłość w cieniu wielkich zmagań o niepodległość. Jej małżeństwo z generałem Władysławem Zamoyskim, …

WIĘCEJ >

Więcej

„Morska szachownica” wyróżniona!

Z radością informujemy, że wydana przez Wydawnictwo Naukowe FNCE monografia „Morska szachownica” autorstwa Prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza z Wydziału Nauk Społecznych UG zdobyła zaszczytne wyróżnienie w konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne! Wręczenie nagród miało miejsce 3 grudnia podczas XV Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym publikacjom naukowym z obszaru geopolityki i tematyki międzynarodowej. Cieszymy się, że …

WIĘCEJ >

Więcej

Spór o biblię. Żydowskie tradycje, heterodoksje i polemiki: od Świątyń przez Talmud do współczesności

Issac Kalimi: Zapraszamy do lektury fascynującej książki, która przedstawia zacięte spory wokół Biblii i konflikty między różnymi grupami i wyznaniami. Biblia hebrajska jako tekst święty dla wielu wyznań Abrahamowych, często wywoływała kontrowersje i podziały. Ta książka wnikliwie analizuje korzenie konfliktów interpretacyjnych oraz przedstawia różnorodne podejścia egzegetyczne i teologiczne, jakie się z nimi wiążą. Issac Kalimi skupia się na źródłach żydowskich od okresu Drugiej Świątyni do …

WIĘCEJ >

Więcej

Prawno-administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybrane problemy

Janusz Fałowski, Marek Zbigniew Kulisz: Przedstawiamy niezwykle interesującą monografię, która rzuca nowe światło na złożony i wielowymiarowy proces zapewniania bezpieczeństwa państwa. Redaktorzy podkreślają, że samo określenie pojęcia bezpieczeństwa nie jest oczywiste, a priorytety rządzących zmieniają się wraz z ewolucją otoczenia. Bezpieczeństwo wymaga współpracy wielu podmiotów, które muszą działać razem w celu osiągnięcia tego celu. Publikację tę wyróżnia naukowy charakter, ale jednocześnie dostępność dla szerokiej …

WIĘCEJ >

Więcej

Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń

Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek: Priorytet bezpieczeństwa nad innymi sferami życia i funkcjonowania państwa wydaje się wyjątkowy, gdyż stanowi on wartość o charakterze fundamentalnym, przewyższającą różnorodne aspekty działalności społeczno-ekonomicznej, historyczne konteksty i kulturowe przejawy aktywności społecznej. W niniejszym opracowaniu autorzy skupili swoją uwagę na roli, zadaniach oraz misji sił zbrojnych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom, które charakteryzują początek XXI wieku. Analizują oni zjawiska takie jak pandemia …

WIĘCEJ >

Więcej

Jan, nie Iwan… Polacy w imperium Romanowów

Artur Kijas „POLACY W ROSJI OD XVII WIEKU DO 1917 ROKU. SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. Wydanie nowe rozszerzone: Przedstawiamy nowe, rozszerzone wydanie monumentalnej książki Artura Kijasa – wybitnego znawcy dziejów Rosji, a przede wszystkim losów Polaków, mieszkających na jej ogromnym terytorium. Słownik biograficzny „Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku” po raz pierwszy ukazał się ponad 20 lat temu. Obecne wydanie jest obszerniejsze, …

WIĘCEJ >

Więcej

WORK SAFETY CULTURE: ON THE EDGE OF CHAOS [KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY: NA KRAWĘDZI CHAOSU]

Joanna Sadłowska-Wrzesińska: Autorka w swojej najnowszej książce mierzy się z problemem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w warunkach ciągłej zmiany, stawiając przy tym szereg ciekawych pytań. Otaczająca nas rzeczywistość społeczna trwa między porządkiem a chaosem – ale czy chaosu należy się bać? Jak dokonać rozróżnienia pomiędzy obliczalnym ryzykiem a nieobliczalnymi niepewnościami? I jaki jest związek kultury bezpieczeństwa z drugą zasadą termodynamiki? W ramach podjętej polemiki autorka sięgnęła do podstawowych …

WIĘCEJ >

Więcej

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami