previous arrow
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
banner-ksiegarnia_01
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
next arrow

Aktualności


Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce

Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę Wydawniczą FNCE. Inicjatorami i organizatorami przyjazdu profesora Kalimi byli prof. Arkadiusz Marciniak z Wydziału Archeologii UAM oraz prof. Witold Tyborowski z Wydziału Historii tej samej uczelni. Nasze Wydawnictwo reprezentował dr Paweł Jaskuła. Isaac Kalimi urodził się w 1952 roku w Iranie, …

WIĘCEJ >

Więcej

Nagroda dla Julii Wesołowskiej

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę w konkursie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą opublikowaną pracę badawczą, której autorem jest doktorant lub doktorantka. Książka, wydana pod koniec ubiegłego roku przez Fundację Zakłady Kórnickie oraz nasze wydawnictwo, została doceniona za swoją wyjątkową …

WIĘCEJ >

Więcej

Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu

Moja pierwsza rozmowa z profesorem Markiem Kuliszem związana była z wydaniem monografii „Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie” i miała raczej niecodzienny przebieg. Profesor nie tylko zdecydowanie i kategorycznie odmówił rozmów o honorarium autorskim, ale wręcz podkreślił, że jest gotów dołożyć się do tego, aby książka była dostępna dla studentów w możliwie najniższej cenie. „Tu nie chodzi o mnie, tylko o studentów, to dla nich jest ta książka” – …

WIĘCEJ >

Więcej

„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”

Z przyjemnością prezentujemy monografię autorstwa Sylwii Książek, zatytułowaną „Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”, poświęconą jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu – czyli komunikacji lotniczej. Autorka analizuje szczególną rolę małych lotnisk, obsługujących szeroki zakres lotnictwa określany jako General Aviation (GA). Lotniska te są kluczowe dla lokalnych, regionalnych i transgranicznych połączeń, jednocześnie odciążając lotniska komunikacyjne poprzez zwiększenie ich przepustowości. Książka …

WIĘCEJ >

Więcej

Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu w Polsce. Autor bada używanie słowa „szatan” oraz sposób, w jaki jest ono odbierane przez wiernych. Jego badania stanowią wstęp do bardziej szczegółowej analizy tego fenomenu w społecznościach parafialnych. Opisując naturę i działanie szatana oraz jego obecność w życiu parafialnym, autor …

WIĘCEJ >

Więcej

Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”

Wojciech Wojcieszak: Skąd pomysł na publikację o tak złożonym i długim tytule? Tak obszerne tytuły są niespotykane nawet w publikacjach naukowych. Paweł Knast: Tytuł publikacji stopniowo się rozwijał wraz z postępem prac badawczych. W roku 2018, po dłuższej przerwie w pracy w przemyśle, powróciłem do środowiska akademickiego, do Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, która w 2020 roku została Akademią Kaliską i następnie w 2023 Uniwersytetem Kaliskim. Powracając do środowiska akademickiego musiałem …

WIĘCEJ >

Więcej

Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn współzałożyciela Grupy Poetyckiej „Wołyń”, Stefana Szajdaka, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Józefa Łobodowskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w połowie listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy! Grupa Poetycka „Wołyń” powstała w 1935 roku w Równem na Wołyniu, z inicjatywy Czesława Janczarskiego i współzałożycieli Stefana Szajdaka, Wacława Iwaniuka i Zygmunta Jana Rumela. W późniejszych latach dołączyli do niej inni …

WIĘCEJ >

Więcej

Jadwiga Zamoyska. Wspomnienia – symbol organicznikowskiego patriotyzmu

Jadwiga Zamoyska, uznawana przez kolejne pokolenia Wielkopolan za symbol organicznikowskiego patriotyzmu, była przedstawicielką rodziny, której członkowie odznaczali się wybitnym zaangażowaniem w sprawy narodowe. Jej ojciec, Tytus Działyński, weteran powstań narodowych, stanowił inspirację dla córki, przekazując jej dziedzictwo patriotyczne oraz katalog wartości społecznych. Jego wpływ okazał się tym większy, że Jadwiga wchodziła w dorosłość w cieniu wielkich zmagań o niepodległość. Jej małżeństwo z generałem Władysławem Zamoyskim, …

WIĘCEJ >

Więcej

„Morska szachownica” wyróżniona!

Z radością informujemy, że wydana przez Wydawnictwo Naukowe FNCE monografia „Morska szachownica” autorstwa Prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza z Wydziału Nauk Społecznych UG zdobyła zaszczytne wyróżnienie w konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne! Wręczenie nagród miało miejsce 3 grudnia podczas XV Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym publikacjom naukowym z obszaru geopolityki i tematyki międzynarodowej. Cieszymy się, że …

WIĘCEJ >

Więcej

Spór o biblię. Żydowskie tradycje, heterodoksje i polemiki: od Świątyń przez Talmud do współczesności

Issac Kalimi: Zapraszamy do lektury fascynującej książki, która przedstawia zacięte spory wokół Biblii i konflikty między różnymi grupami i wyznaniami. Biblia hebrajska jako tekst święty dla wielu wyznań Abrahamowych, często wywoływała kontrowersje i podziały. Ta książka wnikliwie analizuje korzenie konfliktów interpretacyjnych oraz przedstawia różnorodne podejścia egzegetyczne i teologiczne, jakie się z nimi wiążą. Issac Kalimi skupia się na źródłach żydowskich od okresu Drugiej Świątyni do …

WIĘCEJ >

Więcej

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami