Nagroda dla Julii Wesołowskiej


Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę w konkursie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą opublikowaną pracę badawczą, której autorem jest doktorant lub doktorantka.

Książka, wydana pod koniec ubiegłego roku przez Fundację Zakłady Kórnickie oraz nasze wydawnictwo, została doceniona za swoją wyjątkową wartość naukową i wkład w badania nad historią edukacji kobiet w Polsce.

fot. M. Polachowski

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) – Julia Wesołowska

Wszyscy ludzie są zakładnikami norm kulturowych swoich czasów. Szkoła Domowej Pracy Kobiet, założona przez Jadwigę z Działyńskich Zamoyską w 1882 roku, była mikroświatem, który pozwala z bliska przyjrzeć się tendencjom współczesnej jej epoki i różnorodnym reakcjom na obowiązujące w niej normy. Były to czasy, w których życie kobiet było z jednej strony podporządkowane tradycji i rodzinie, a z drugiej postępującym zmianom. Kobiety musiały odnaleźć się w rolach córek, żon, matek i pracownic.

Książka Julii Wesołowskiej to dogłębne studium poświęcone Szkołom Domowej Pracy Kobiet założonym przez Jadwigę Zamoyską. Autorka analizuje nie tylko program nauczania i metody wychowawcze stosowane w szkołach, ale również postawy uczennic wobec narzuconych im wzorców i norm. Dzięki źródłom archiwalnym oraz osobistym wspomnieniom absolwentek, autorka ukazuje, jak uczennice radziły sobie z presją społeczną i jakie strategie oporu stosowały wobec restrykcyjnych norm.

Ta książka, przedstawiając wielowymiarową mozaikę kobiecych światów, układa z jej elementów opowieść o ograniczeniach, wyzwaniach, buntach, ale także o szansach, marzeniach i wdzięczności uczennic, absolwentek i nauczycielek Szkoły – Zakładu Kórnickiego. Profesor IH PAN dr hab. Katarzyna Sierakowska uznała tę publikację za jedną z najlepszych ostatnio wydanych prac o podobnym zakresie tematycznym.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratulujemy dr Julii Wesołowskiej tego znaczącego osiągnięcia i szczerze życzymy dalszych sukcesów naukowych i wydawniczych. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w wydaniu tej wyjątkowej publikacji.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami