Kontakt


Publikacje naukowe:

Iwo Kijewski

Wydawca, prezes zarządu

iwo@fnce.info

Publikacje naukowe:

Paweł Greń

Wydawca, wiceprezes zarządu

pawel@fnce.info

+48 666 699 535

Cyfrowe publikacje naukowe i konferencje:

Piotr Kwiatkiewicz

Wydawca

manager@fnce.info

+48 502 214 500

Publikacje popularnonaukowe i beletrystyka:

Jacek Wiatr 

Wydawca

jacek@fnce.info

507 568 978

Sekretariat:

Sandra Zielińska

biuro@fnce.info

+48 534 352 289

Dział handlowy:

Wojciech Wojcieszak

wojciech@fnce.info

+48 503 527 030

Paweł Greń

pawel@fnce.info

+48 666 699 535

Redakcja

Redaktor prowadzący:

Leon Krakowiak

leon@fnce.info

Dział graficzny:

Kaja Żabińska

sekretariat@fnce.info

Druk:

Wojciech Wojcieszak

wojciech@fnce.info

+48 503 527 030