Grupa FNCE - logo

O Grupie Wydawniczej FNCE


Podmioty Grupy FNCE to jedne z najdynamiczniej rozwijających się wydawnictw naukowych w Polsce. Współpracując ze sobą, tworzą sieć Wydawniczą o szerokim spektrum specjalizacji. Zapewniamy elastyczną współpracę opartą na indywidualnych ustaleniach dostosowanych do potrzeb i uwarunkowań formalnych. Możemy zrealizować pełny proces wydawniczy lub jego wybrane elementy. Dysponujemy rozwiniętą siecią dystrybucyjny, a nasze pozycje są powszechnie dostępne na rynku księgarskim. W formie drukowanej i elektronicznej sprzedajemy je też poza granicami Polski.

WYDAWNICTWO NAUKOWE FNCE

Wydawnictwo Naukowe FNCE znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe w pełnym zakresie punktowym właściwym dla poszczególnych dziedzin nauki. Wydawnictwo FNCE realizuje publikacje z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Wśród wydań obecne są niemal wszystkie dyscypliny wydzielone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 r. Wydajemy przede wszystkim monografie z zakresu nauk o polityce i administracji, bezpieczeństwie, komunikacji i mediach oraz historii i prawa. Dokładamy wielu starań, aby równie silną pozycję zbudować wokół dzieł naukowych z obszaru historii, socjologii, psychologii, pedagogiki czy też z zakresu ekonomii i finansów, geografii społeczno- ekonomicznej, zarządzania i jakości, socjologii, teologii, archeologii oraz antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, muzykologii i nauk o sztuce.

AS PIK

Wydawnictwo As Pik powstało jako imprint nakierowany na publikacje skryptów i podręczników. Oferta wydawnictwa została jednak z czasem uzupełniona o pozycje stricte naukowe o wymiarze interdyscyplinarnym. Uzupełnieniem ofert wydawniczej Asa Pik stały się również popularno naukowe periodyki tematyczne, jak np. „Gniazdo – Rodzima wiara i kultura” czy Zeszyty Historyczne „Młoda Wieś”.

Freedom and Liberty European Publishing House

Freedom and Liberty wydaje i promuje literaturę historyczną oraz politologiczną, przybliżający działalność prodemokratyczną i wolnościową. Związane z nim pozycje wydawane są w wysokich nakładach. Dystrybuowane są nie tylko na rynku książkowym, lecz kierowane są także do odbiorców instytucjonalnych.

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Fundacja na Rzecz Czystej Energii to kooperujący z nami niezależny podmiot, który – zgodnie z swymi statutowymi założeniami – prezentuje prace naukowe związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz racjonalnym gospodarowaniem energią. Główny akcent położony jest na publikacje wyników badań z dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych oraz rolniczych. Fundacja zajmuje się też organizacją konferencji naukowych, jak np. cyklicznych wydarzeń z cyklu „Rynki surowców i energii”, realizowanych wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Wydawnictwo Naukowe E-book

Wydawnictwo Naukowe E-book przy współpracy z Wydawnictwem Naukowym FNCE od lipca 2023 wydaje cyfrowe edycje monografii naukowych. Współpraca z największymi dystrybutorami pozwala na dostępność publikacji Wydawnictwa E-book w większości księgarni internetowych w Polsce.

As Pik logo

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami