previous arrow
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
banner-ksiegarnia_01
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
hero_A
hero_B
hero_B
hero_B
next arrow
Grupa Wydawnicza FNCE logo

Kompleksowa oferta dla autorów oraz instytucji

Do naszej grupy należy m. in. Wydawnictwo Naukowe FNCE, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80/100 punktów). Współpracując z ośrodkami naukowymi i autorami z całej Polski, wydaliśmy dotychczas ponad 350 publikacji z wielu dyscyplin naukowych.

Wydanie książki naukowej z Grupą Wydawniczą FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji. Wydajemy zarówno monografie drukowane, jak i publikacje cyfrowe. Zapewniamy wsparcie obejmujące cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy. Naszą ofertę stanowią między innymi:

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem  wydawnictw „As Pik” i tworzonego imprintu „Iwokado” jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. W wydawnictwach tych tworzymy:

 • beletrystykę
 • poradniki
 • literaturę popularnonaukową
 • literaturę faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne

Wydaj książkę naukową z FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji zarówno dla książek drukowanych, jak i publikacji cyfrowych. Oferujemy współpracę obejmującą cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy.

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem  wydawnictw „As Pik” i tworzonego imprintu „Iwokado” jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. W wydawnictwach tych tworzymy:

 • beletrystykę
 • poradniki
 • literaturę popularnonaukową
 • literaturę faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne
previous arrow
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”
Aktualności
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”

Z przyjemnością prezentujemy monografię autorstwa Sylwii Książek, zatytułowaną "Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego", poświęconą jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu - czyli komunikacji lotniczej.Autorka analizuje szczególną rolę...

Bezpłatny Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych podczas Targów SECUREX!
Aktualności
Bezpłatny Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych podczas Targów SECUREX!

Już 23-25 kwietnia 2024 r. w Poznaniu odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk”. To wyjątkowe wydarzenie stanowiące przestrzeń do dialogu pomiędzy dostawcami rozwiązań i usług, projektantami, instalatorami i klientami końcowymi. W czasie...

Gorąca premiera już niebawem!
Aktualności
Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu w Polsce. Autor bada używanie słowa "szatan" oraz sposób, w jaki jest ono odbierane przez wiernych....

Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”
Aktualności
Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”

Wojciech Wojcieszak: Skąd pomysł na publikację o tak złożonym i długim tytule? Tak obszerne tytuły są niespotykane nawet w publikacjach naukowych. Paweł Knast: Tytuł publikacji stopniowo się rozwijał wraz z postępem prac badawczych. W roku 2018, po dłuższej przerwie w pracy w przemyśle, powróciłem do...

Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…
Aktualności
Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn współzałożyciela Grupy Poetyckiej "Wołyń", Stefana Szajdaka, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Józefa Łobodowskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w połowie listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!Grupa...

next arrow
previous arrow
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”
Aktualności
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”

Z przyjemnością prezentujemy monografię autorstwa Sylwii Książek, zatytułowaną "Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego", poświęconą jednej z najdynamiczniej...

Bezpłatny Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych podczas Targów SECUREX!
Aktualności
Bezpłatny Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych podczas Targów SECUREX!

Już 23-25 kwietnia 2024 r. w Poznaniu odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Zabezpieczeń Technicznych „W poszukiwaniu innowacji i dobrych praktyk”. To wyjątkowe wydarzenie stanowiące przestrzeń do dialogu...

Gorąca premiera już niebawem!
Aktualności
Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu...

Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”
Aktualności
Rozmowa z Pawłem Knastem – współautorem książki pt. „Podstawy teoretyczne i praktyczne rewolucji przemysłowej 4.0 i 5.0. Kontekst społeczno–techniczno–gospodarczy”

Wojciech Wojcieszak: Skąd pomysł na publikację o tak złożonym i długim tytule? Tak obszerne tytuły są niespotykane nawet w publikacjach naukowych. Paweł Knast: Tytuł publikacji stopniowo się rozwijał wraz...

Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…
Aktualności
Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn współzałożyciela Grupy Poetyckiej "Wołyń", Stefana Szajdaka, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Józefa Łobodowskiego. Ceremonia wręczenia...

next arrow

Nowość

Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego
Więcej

Nowość

Zarządzanie kadrami i środowiskiem pracy
Więcej

Kultura publikacyjna


Wszystkie pozycje wydawane przez Wydawnictwa z Grupy FNCE cechuje wysoka kultura publikacyjna. W przypadku pozycji naukowych standardem są podwójne recenzje wydawnicze oraz wyjątkowo staranna korekta językowa. Cechuje nas także dbałość o przestrzeganie praw autorskich – każdy tekst sprawdzany jest systemem antyplagiatowym (z wyłączeniem tekstów poddanych już procesowi recenzyjnemu, np. dysertacji doktorskich). Umowy wydawnicze z twórcami sygnowane są odmiennym numerem ISBN na każde nowe wydanie. W przypadku książek obcojęzycznych korekty językowe (proofreading) dokonywane są przez zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich poza Polską specjalistów zajmujących się problematyką filologiczną. Każdy tekst tłumaczony wyceniany jest indywidualnie w zależności od tematyki pracy, jednocześnie nasze stawki pozostają znacząco niższe niż te obowiązujące w biurach tłumaczeń.

Proces recenzyjny


 • Propozycje publikacji wysyłamy do współpracujących z nami recenzentów zajmujących się właściwą do danego tekstu problematyką. Wytypowanie przez Autora osoby opiniującej nie jest możliwe, jesteśmy jednak skłonni rozważyć sugestie Autora – szczególnie wtedy, kiedy propozycja wskazuje kilku potencjalnych recenzentów.
 • Nie ma możliwości opiniowania tekstu przez osobę pozostającą aktualnie lub w przeszłości w związkach służbowych oraz relacjach rodzinnych z Autorem.
 • W przypadku monografii zbiorowych o znaczącej objętości bądź szerokim spektrum problemowym, staramy się korzystać z więcej niż jednej opinii na temat nadesłanego materiału.
 • Przestrzegamy zasady nieujawniania recenzentowi tożsamości Autora, dlatego też nie wykorzystujemy recenzji wydawniczych nadesłanych wraz z materiałem do publikacji. Wyjątek stanowią teksty dysertacji już obronionych przewodów doktorskich. W tym przypadku prosimy o pisemną zgodę recenzentów i promotora przewodu na wykorzystanie opinii na temat rozprawy. Recenzje takie mogą być (ale nie muszą) wystarczającym kryterium dopuszczenia do publikacji,
 • Recenzentem może być tylko osoba posiadająca udokumentowany dorobek naukowy w obszarze tematycznym ocenianej pozycji bądź prowadzi/ła przynajmniej przez 2 lata zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni z przedmiotu stanowiącego treść opracowania w okresie ostatnich 5 lat. Wszyscy recenzenci współpracujący z Grupą FNCE są samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 • Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.

Dystrybucja


Grupa Wydawnicza FNCE dysponuje rozległą i skutecznie działającą siecią dystrybucyjną. Wydawane przez nas pozycje są powszechnie dostępne na rynku krajowym, można je nabyć także poza granicami Polski. Autorom gwarantujemy obecność wydawanych przez nas pozycji w internetowych oraz tradycyjnych księgarniach. Nasze książki trafiają nie tylko do klientów indywidualnych, dbamy też o zaopatrzenie bibliotek oraz instytucji promujących kulturę. Dokładamy starań, by publikacje dostępne były w wypożyczalniach i czytelniach. Dystrybuujemy zarówno książki tradycyjne, wydawanych na papierze, jak i w formie elektronicznej. Na bieżąco monitorujemy sprzedaż i staramy się nie dopuszczać do wystąpienia braków na rynku.

Podmiotom zewnętrznym proponujemy dystrybucję książek za naszym pośrednictwem. Ofertę tę kierujemy także do osób prywatnych, których prace ukazały się drukiem, a pożądanej ilości egzemplarzy nie udało się skutecznie wprowadzić na rynek.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami

Opinie naszych autorów


Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas. bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski