previous arrow
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
banner-ksiegarnia_01
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
next arrow
Grupa Wydawnicza FNCE logo

Kompleksowa oferta dla autorów oraz instytucji

Do naszej grupy należy m. in. Wydawnictwo Naukowe FNCE, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80/100 punktów). Współpracując z ośrodkami naukowymi i autorami z całej Polski, wydaliśmy dotychczas ponad 350 publikacji z wielu dyscyplin naukowych.

Wydanie książki naukowej z Grupą Wydawniczą FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji. Wydajemy zarówno monografie drukowane, jak i publikacje cyfrowe. Zapewniamy wsparcie obejmujące cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy. Naszą ofertę stanowią między innymi:

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja i dystrybucja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem wydawnictwa As Pik jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. Pod tym imprintem wydawniczym powstaje:

 • beletrystyka
 • poradniki
 • literatura popularnonaukowa
 • literatura faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne

Wydaj książkę naukową z FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji zarówno dla książek drukowanych, jak i publikacji cyfrowych. Oferujemy współpracę obejmującą cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy.

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem  wydawnictw „As Pik” i tworzonego imprintu „Iwokado” jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. W wydawnictwach tych tworzymy:

 • beletrystykę
 • poradniki
 • literaturę popularnonaukową
 • literaturę faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne
previous arrow
„Uważność” – nowa, długo oczekiwana książka Autorek „Drogowskazu”
Aktualności
„Uważność” – nowa, długo oczekiwana książka Autorek „Drogowskazu”

W swojej przełomowej książce Poliwagalne wsparcie dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. UWAŻNOŚĆ, Urszula Bartnikowska i Hanna Dufner wnikają głęboko w skomplikowany świat rodzicielstwa dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, analizując go przez pryzmat Teorii Poliwagalnej. Autorki analizują wyzwania...

Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu
Aktualności
Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu

Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu to wyjątkowy cykl wydawniczy. Po raz pierwszy w polskich badaniach na temat Bliskiego Wschodu ukazano go zarówno z perspektywy stosunków regionalnych, jak i międzynarodowych – czytelnik może spojrzeć na dynamikę tego regionu z...

Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce
Aktualności
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce

Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę Wydawniczą FNCE. Inicjatorami i organizatorami przyjazdu profesora Kalimi byli prof. Arkadiusz Marciniak...

Nagroda dla Julii Wesołowskiej
Aktualności
Nagroda dla Julii Wesołowskiej

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę w konkursie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą opublikowaną pracę badawczą, której...

Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu
Aktualności
Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu

Moja pierwsza rozmowa z profesorem Markiem Kuliszem związana była z wydaniem monografii „Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie” i miała raczej niecodzienny przebieg. Profesor nie tylko zdecydowanie i kategorycznie odmówił rozmów o honorarium autorskim, ale wręcz podkreślił, że jest gotów...

next arrow
previous arrow
„Uważność” – nowa, długo oczekiwana książka Autorek „Drogowskazu”
Aktualności
„Uważność” – nowa, długo oczekiwana książka Autorek „Drogowskazu”

W swojej przełomowej książce Poliwagalne wsparcie dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. UWAŻNOŚĆ, Urszula Bartnikowska i Hanna Dufner wnikają głęboko w skomplikowany świat rodzicielstwa dzieci z rodzin...

Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu
Aktualności
Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu

Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu to wyjątkowy cykl wydawniczy. Po raz pierwszy w polskich badaniach na temat Bliskiego Wschodu ukazano go zarówno z perspektywy...

Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce
Aktualności
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce

Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę...

Nagroda dla Julii Wesołowskiej
Aktualności
Nagroda dla Julii Wesołowskiej

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę...

Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu
Aktualności
Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu

Moja pierwsza rozmowa z profesorem Markiem Kuliszem związana była z wydaniem monografii „Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie” i miała raczej niecodzienny przebieg. Profesor nie tylko...

next arrow

Nowość

Bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne podstawy bezpieczeństwa kontynentu europejskiego w XXI wieku
Więcej

Nowość

Bliski Wschód w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Więcej

Kultura publikacyjna


Wszystkie pozycje wydawane przez Wydawnictwa z Grupy FNCE cechuje wysoka kultura publikacyjna. W przypadku pozycji naukowych standardem są podwójne recenzje wydawnicze oraz wyjątkowo staranna korekta językowa. Cechuje nas także dbałość o przestrzeganie praw autorskich – każdy tekst sprawdzany jest systemem antyplagiatowym (z wyłączeniem tekstów poddanych już procesowi recenzyjnemu, np. dysertacji doktorskich). Umowy wydawnicze z twórcami sygnowane są odmiennym numerem ISBN na każde nowe wydanie. W przypadku książek obcojęzycznych korekty językowe (proofreading) dokonywane są przez zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich poza Polską specjalistów zajmujących się problematyką filologiczną. Każdy tekst tłumaczony wyceniany jest indywidualnie w zależności od tematyki pracy, jednocześnie nasze stawki pozostają znacząco niższe niż te obowiązujące w biurach tłumaczeń.

Proces recenzyjny


 • Propozycje publikacji wysyłamy do współpracujących z nami recenzentów zajmujących się właściwą do danego tekstu problematyką. Wytypowanie przez Autora osoby opiniującej nie jest możliwe, jesteśmy jednak skłonni rozważyć sugestie Autora – szczególnie wtedy, kiedy propozycja wskazuje kilku potencjalnych recenzentów.
 • Nie ma możliwości opiniowania tekstu przez osobę pozostającą aktualnie lub w przeszłości w związkach służbowych oraz relacjach rodzinnych z Autorem.
 • W przypadku monografii zbiorowych o znaczącej objętości bądź szerokim spektrum problemowym, staramy się korzystać z więcej niż jednej opinii na temat nadesłanego materiału.
 • Przestrzegamy zasady nieujawniania recenzentowi tożsamości Autora, dlatego też nie wykorzystujemy recenzji wydawniczych nadesłanych wraz z materiałem do publikacji. Wyjątek stanowią teksty dysertacji już obronionych przewodów doktorskich. W tym przypadku prosimy o pisemną zgodę recenzentów i promotora przewodu na wykorzystanie opinii na temat rozprawy. Recenzje takie mogą być (ale nie muszą) wystarczającym kryterium dopuszczenia do publikacji,
 • Recenzentem może być tylko osoba posiadająca udokumentowany dorobek naukowy w obszarze tematycznym ocenianej pozycji bądź prowadzi/ła przynajmniej przez 2 lata zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni z przedmiotu stanowiącego treść opracowania w okresie ostatnich 5 lat. Wszyscy recenzenci współpracujący z Grupą FNCE są samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 • Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.

Dystrybucja


Grupa Wydawnicza FNCE dysponuje rozległą i skutecznie działającą siecią dystrybucyjną. Wydawane przez nas pozycje są powszechnie dostępne na rynku krajowym, można je nabyć także poza granicami Polski. Autorom gwarantujemy obecność wydawanych przez nas pozycji w internetowych oraz tradycyjnych księgarniach. Nasze książki trafiają nie tylko do klientów indywidualnych, dbamy też o zaopatrzenie bibliotek oraz instytucji promujących kulturę. Dokładamy starań, by publikacje dostępne były w wypożyczalniach i czytelniach. Dystrybuujemy zarówno książki tradycyjne, wydawanych na papierze, jak i w formie elektronicznej. Na bieżąco monitorujemy sprzedaż i staramy się nie dopuszczać do wystąpienia braków na rynku.

Podmiotom zewnętrznym proponujemy dystrybucję książek za naszym pośrednictwem. Ofertę tę kierujemy także do osób prywatnych, których prace ukazały się drukiem, a pożądanej ilości egzemplarzy nie udało się skutecznie wprowadzić na rynek.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami

Opinie naszych autorów


Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas. bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski