previous arrow
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
banner-ksiegarnia_01
Pyrkon Powtórka z historii rozrywki
Artur Dziambor – Donald Trump – banner na slider fnce
next arrow
Grupa Wydawnicza FNCE logo

Kompleksowa oferta dla autorów oraz instytucji

Do naszej grupy należy m. in. Wydawnictwo Naukowe FNCE, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80/100 punktów). Współpracując z ośrodkami naukowymi i autorami z całej Polski, wydaliśmy dotychczas ponad 350 publikacji z wielu dyscyplin naukowych.

Wydanie książki naukowej z Grupą Wydawniczą FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji. Wydajemy zarówno monografie drukowane, jak i publikacje cyfrowe. Zapewniamy wsparcie obejmujące cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy. Naszą ofertę stanowią między innymi:

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja i dystrybucja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem wydawnictwa As Pik jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. Pod tym imprintem wydawniczym powstaje:

 • beletrystyka
 • poradniki
 • literatura popularnonaukowa
 • literatura faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne

Wydaj książkę naukową z FNCE


Posiadamy profesjonalny zespół oraz rozbudowaną sieć dystrybucji zarówno dla książek drukowanych, jak i publikacji cyfrowych. Oferujemy współpracę obejmującą cały proces wydawniczy lub jego poszczególne elementy.

 • korekta i redakcja
 • recenzja naukowa
 • skład i łamanie
 • projekt okładki
 • opracowanie wykresów i ilustracji
 • druk dowolnego nakładu
 • dystrybucja
 • publikacja e-booka
Zgłoś książkę do wydania

Chcesz wydać książkę beletrystyczną, pierwszą powieść lub czasopismo?

Zapraszany do kontaktu z wydawnictwami zajmującymi się literaturą rozumianą szerzej niż naukowa. Celem  wydawnictw „As Pik” i tworzonego imprintu „Iwokado” jest wsparcie Autora już od samego początku procesu wydawniczego. Zapewniamy profesjonalną analizę, recenzję i korektę tekstu. Chętnie doradzamy i zawsze dbamy o najwyższą jakość wspólnie realizowanych publikacji. Deklarujemy nasze wsparcie w zakresie dystrybucji i promocji wydanych pozycji. W wydawnictwach tych tworzymy:

 • beletrystykę
 • poradniki
 • literaturę popularnonaukową
 • literaturę faktu
 • komiksy
 • czasopisma
 • …i inne
previous arrow
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce
Aktualności
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce

Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę Wydawniczą FNCE. Inicjatorami i organizatorami przyjazdu profesora Kalimi byli prof. Arkadiusz Marciniak...

Nagroda dla Julii Wesołowskiej
Aktualności
Nagroda dla Julii Wesołowskiej

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę w konkursie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą opublikowaną pracę badawczą, której...

Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu
Aktualności
Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu

Moja pierwsza rozmowa z profesorem Markiem Kuliszem związana była z wydaniem monografii „Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie” i miała raczej niecodzienny przebieg. Profesor nie tylko zdecydowanie i kategorycznie odmówił rozmów o honorarium autorskim, ale wręcz podkreślił, że jest gotów...

„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”
Aktualności
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”

Z przyjemnością prezentujemy monografię autorstwa Sylwii Książek, zatytułowaną „Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”, poświęconą jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu – czyli komunikacji lotniczej.Autorka analizuje szczególną rolę...

Gorąca premiera już niebawem!
Aktualności
Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu w Polsce. Autor bada używanie słowa "szatan" oraz sposób, w jaki jest ono odbierane przez wiernych....

next arrow
previous arrow
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce
Aktualności
Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce

Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę...

Nagroda dla Julii Wesołowskiej
Aktualności
Nagroda dla Julii Wesołowskiej

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że książka dr Julii Wesołowskiej pt. Zakładniczki. Zgoda i opór wobec wzorców i norm Szkoły Domowej Pracy Kobiet Jadwigi Zamoyskiej (1882–1914) zdobyła główną nagrodę...

Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu
Aktualności
Pasja nauczania, czyli rzecz o Profesorze Marku Zbigniewie Kuliszu

Moja pierwsza rozmowa z profesorem Markiem Kuliszem związana była z wydaniem monografii „Metodyka pracy dyplomanta w naukach o bezpieczeństwie” i miała raczej niecodzienny przebieg. Profesor nie tylko...

„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”
Aktualności
„Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”

Z przyjemnością prezentujemy monografię autorstwa Sylwii Książek, zatytułowaną „Wpływ rozwoju lokalnego transportu lotniczego na bezpieczeństwo powiatu kłodzkiego”, poświęconą jednej z najdynamiczniej...

Gorąca premiera już niebawem!
Aktualności
Gorąca premiera już niebawem!

Najnowsza książka Grzegorza Tokarza, czyli  „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne po 1989 roku”, skupia się na analizie tego zagadnienia w kontekście lokalnego katolicyzmu...

next arrow

Nowość

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Starego Kontynentu
Więcej

Nowość

Powtórka z historii rozrywki
Więcej

Kultura publikacyjna


Wszystkie pozycje wydawane przez Wydawnictwa z Grupy FNCE cechuje wysoka kultura publikacyjna. W przypadku pozycji naukowych standardem są podwójne recenzje wydawnicze oraz wyjątkowo staranna korekta językowa. Cechuje nas także dbałość o przestrzeganie praw autorskich – każdy tekst sprawdzany jest systemem antyplagiatowym (z wyłączeniem tekstów poddanych już procesowi recenzyjnemu, np. dysertacji doktorskich). Umowy wydawnicze z twórcami sygnowane są odmiennym numerem ISBN na każde nowe wydanie. W przypadku książek obcojęzycznych korekty językowe (proofreading) dokonywane są przez zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich poza Polską specjalistów zajmujących się problematyką filologiczną. Każdy tekst tłumaczony wyceniany jest indywidualnie w zależności od tematyki pracy, jednocześnie nasze stawki pozostają znacząco niższe niż te obowiązujące w biurach tłumaczeń.

Proces recenzyjny


 • Propozycje publikacji wysyłamy do współpracujących z nami recenzentów zajmujących się właściwą do danego tekstu problematyką. Wytypowanie przez Autora osoby opiniującej nie jest możliwe, jesteśmy jednak skłonni rozważyć sugestie Autora – szczególnie wtedy, kiedy propozycja wskazuje kilku potencjalnych recenzentów.
 • Nie ma możliwości opiniowania tekstu przez osobę pozostającą aktualnie lub w przeszłości w związkach służbowych oraz relacjach rodzinnych z Autorem.
 • W przypadku monografii zbiorowych o znaczącej objętości bądź szerokim spektrum problemowym, staramy się korzystać z więcej niż jednej opinii na temat nadesłanego materiału.
 • Przestrzegamy zasady nieujawniania recenzentowi tożsamości Autora, dlatego też nie wykorzystujemy recenzji wydawniczych nadesłanych wraz z materiałem do publikacji. Wyjątek stanowią teksty dysertacji już obronionych przewodów doktorskich. W tym przypadku prosimy o pisemną zgodę recenzentów i promotora przewodu na wykorzystanie opinii na temat rozprawy. Recenzje takie mogą być (ale nie muszą) wystarczającym kryterium dopuszczenia do publikacji,
 • Recenzentem może być tylko osoba posiadająca udokumentowany dorobek naukowy w obszarze tematycznym ocenianej pozycji bądź prowadzi/ła przynajmniej przez 2 lata zajęcia dydaktyczne na wyższej uczelni z przedmiotu stanowiącego treść opracowania w okresie ostatnich 5 lat. Wszyscy recenzenci współpracujący z Grupą FNCE są samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 • Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.

Dystrybucja


Grupa Wydawnicza FNCE dysponuje rozległą i skutecznie działającą siecią dystrybucyjną. Wydawane przez nas pozycje są powszechnie dostępne na rynku krajowym, można je nabyć także poza granicami Polski. Autorom gwarantujemy obecność wydawanych przez nas pozycji w internetowych oraz tradycyjnych księgarniach. Nasze książki trafiają nie tylko do klientów indywidualnych, dbamy też o zaopatrzenie bibliotek oraz instytucji promujących kulturę. Dokładamy starań, by publikacje dostępne były w wypożyczalniach i czytelniach. Dystrybuujemy zarówno książki tradycyjne, wydawanych na papierze, jak i w formie elektronicznej. Na bieżąco monitorujemy sprzedaż i staramy się nie dopuszczać do wystąpienia braków na rynku.

Podmiotom zewnętrznym proponujemy dystrybucję książek za naszym pośrednictwem. Ofertę tę kierujemy także do osób prywatnych, których prace ukazały się drukiem, a pożądanej ilości egzemplarzy nie udało się skutecznie wprowadzić na rynek.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami

Opinie naszych autorów


Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas. bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski

Parturient condimentum parturient vel accumsan potenti congue vestibulum ridiculus a vestibulum a bibendum montes nam dis a parturient ligula ultricies nunc. Augue turpis egestas.

Adam Kowalski