Autor „Sporu o Biblię” z wizytą w Polsce


Profesor Isaac Kalimi, jeden z najbardziej uznanych badaczy w dziedzinie studiów biblijnych, przyjechał do Poznania w ramach promocji polskiej edycji swojej książki „Spór o biblię”, wydanej przez Grupę Wydawniczą FNCE. Inicjatorami i organizatorami przyjazdu profesora Kalimi byli prof. Arkadiusz Marciniak z Wydziału Archeologii UAM oraz prof. Witold Tyborowski z Wydziału Historii tej samej uczelni. Nasze Wydawnictwo reprezentował dr Paweł Jaskuła.

Fot.: prof. Isaac Kalimi, dr Paweł Jaskuła, prof. Arkadiusz Marciniak

Isaac Kalimi urodził się w 1952 roku w Iranie, ale większość swojego życia zawodowego spędził w Izraelu i Europie. Zdobył stopień doktora na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie później także wykładał. Profesor Isaac Kalimi jest obecnie profesorem na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, jest także starszym pracownikiem badawczym na Uniwersytecie Chicagowskim (USA) oraz wyróżnionym wizytującym profesorem w Case Western Reserve University​. Jego prace naukowe koncentrują się na literaturze biblijnej, historiografii starożytnego Bliskiego Wschodu oraz metodologii studiów biblijnych. Jest autorem ponad 30 książek, a cały jego dorobek naukowy i dydaktyczny znacząco wpłynął na rozwój badań biblijnych, czyniąc go jednym z najbardziej cenionych ekspertów w swojej dziedzinie.

Monografię „Spór o Biblie” jako pierwsze opublikowało w 2017 roku wydawnictwo Brill, pod tytułem „Fighting Over the Bible: Jewish Interpretation, Sectarianism and Polemic from Temple to Talmud and Beyond”. W tej doskonałej książce Kalimi analizuje różnorodne interpretacje i kontrowersje związane z Biblią. Zwracając szczególną uwagę na historiografię i hermeneutykę biblijną, bada, jak różne tradycje i społeczności przez wieki interpretowały i adaptowały teksty biblijne do swoich potrzeb i przekonań. Książka ta nie tylko podkreśla złożoność i wielowymiarowość Biblii jako tekstu religijnego, ale również ukazuje, jak współczesne badania biblijne mogą rzucić nowe światło na stare spory teologiczne i historyczne. „Spór o Biblię” jest cennym źródłem dla każdego, kto chce zgłębić historię interpretacji biblijnych i zrozumieć dynamikę sporów wokół tego świętego tekstu.

Drugie polskie wydanie książki „Spór o Biblię” w twardej oprawie w promocyjnej cenie. Zapraszamy do naszej księgarni!

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami