Wydaj książkę naukową


Zapraszamy do rozmowy telefonicznej z Pawłem Jaskułą lub Wojciechem Wojcieszakiem. Możesz też oczywiście skontaktować się z nami mailem pod adresem sandra.zielinska@fnce.info podając nam swój numer telefonu.

Kontakt

Wojciech Wojcieszak
wojciech@fnce.info
+48 503 527 030
Paweł Jaskuła
pawel@fnce.info
+48 500 217 117

Rozmowa telefoniczna będzie niezbędna do pozyskania podstawowych informacji na temat planowanej publikacji. Musimy bliżej zapoznać się z poruszaną w niej problematyką, objętością, oczekiwanym terminem. Jeżeli wstępnie zdecydujemy się na wydanie pracy, poprosimy o przesłanie drogą elektroniczną maszynopisu bądź jego części. W przypadku akceptacji uzgadniamy z Autorem wstępne warunki umowy wydawniczej, po czym przesyłamy pracę do dwóch recenzentów.

Umowę zawieramy z reguły po uzyskaniu pierwszej pozytywnej recenzji – wyjątkiem są prace doktorskie, te bowiem zostały już zrecenzowane. Niemniej opinie naszych recenzentów mogą mieć wpływ na zawartość publikowanej pracy, a ustosunkowanie się do uwag stanowi dla nas warunek kontynuacji współpracy. Po podpisaniu umowy rekomendowany przez recenzentów tekst do wydania przesyłamy do korekty językowej. Autor otrzymuje od nas plik w formacie docx w trybie edycji zmian i przy współpracy z korektorem winien zaakceptować lub odrzucić jego sugestie.

Tekst zaakceptowany przez Autora przekazujemy do składu, a równocześnie nasi graficy zaczną projektowanie okładki – każdorazowo przygotowujemy kilka propozycji do wyboru. Po zakończeniu składu Autor otrzymuje publikację w wersji elektronicznej – jest to ostatni etap, w którym może wprowadzić jeszcze zmiany. Zaakceptowany plik wysyłamy do drukarni, a następnie za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej trafia do sprzedaży, prześlemy także egzemplarze do Biblioteki Narodowej. Nie zapomnimy oczywiście o egzemplarzach autorskich – te zostaną wysłane w pierwszej kolejności, wraz z gratulacjami od naszego zespołu.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami