„Uważność” – nowa, długo oczekiwana książka Autorek „Drogowskazu”


W swojej przełomowej książce Poliwagalne wsparcie dla rodziców adopcyjnych i zastępczych. UWAŻNOŚĆ, Urszula Bartnikowska i Hanna Dufner wnikają głęboko w skomplikowany świat rodzicielstwa dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, analizując go przez pryzmat Teorii Poliwagalnej. Autorki analizują wyzwania związane z relacjami rodzinnymi, rzucając światło na głęboki wpływ zaburzonego przywiązania i odrzucenia zarówno na dziecko, jak i rodzica.
Ta bardzo przystępna, a zarazem naukowa książka daje konkretne wskazówki, co może zrobić rodzic, aby nie „zarażać się” traumą, której doświadczyły dzieci adoptowane lub wychowujące się w rodzinie zastępczej. Czytelnik znajdzie w niej szczegółowo opisane propozycje aktywności rozwijających stan rezyliencji i nadziei na dobre odnalezienie się w roli rodzica, a w szczególności tego, który podejmuje się adopcji czy prowadzenia rodziny zastępczej.
Autorki wyjaśniają, jak dzieci przyjęte do nowych rodzin często walczą o poczucie bezpieczeństwa i regulacji, co utrudnia tworzenie bezpiecznych więzi. Równocześnie niebiologiczni rodzice mogą zmagać się z uczuciem frustracji i odrzucenia, gdy spotykają się z oporem lub agresją ze strony dziecka. Opisując tę dynamiczną relację, zapewniają bezcenny wgląd w podstawowe procesy neurobiologiczne, umożliwiając czytelnikom zrozumienie tych złożoności ze współczuciem i empatią.
Książka Urszuli Bartnikowskiej i Hanny Dufner stanowi bardzo istotne źródło wiedzy, oferując praktyczne wskazówki dotyczące kluczowych aspektów Teorii Poliwagalnej, doświadczeń rodzicielskich i interwencji terapeutycznych. Pozycja ta wyposaża czytelników w dogłębne zrozumienie zasad Teorii Poliwagalnej i jej zastosowania w kontekście rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, wspierając opiekunów w tworzeniu środowiska zapewniającego poczucie bezpieczeństwa, zaufania i więzi. Dla autorek, biegle operujących znajomością funkcjonowania ludzi w sytuacjach stresu i przeciążenia, poszukiwanie i osiąganie stanu wewnętrznej regulacji prowadzi poprzez stosowanie ich oryginalnego podejścia nazwanego akronimem UWAŻNOŚĆ. Jego fundamentem jest odczuwanie doznań płynących z ciała.
Poprzez przemyślaną eksplorację tych tematów, Bartnikowska i Dufner nie tylko zapewniają mapę drogową do budowania silnych relacji rodzic–dziecko, ale także wzywają do zmiany paradygmatu w podejściu do rodzicielstwa w kontekście adopcji i opieki zastępczej. Poliwagalne wsparcie dla rodziców adopcyjnych i zastępczych jest niezbędnym źródłem informacji dla każdego, kto pragnie wspierać dobrostan i odporność dzieci zmagających się ze złożonością wczesnych doświadczeń życiowych.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Książka powinna stać się podręcznikiem, podstawą merytoryczną kursów dla przyszłych i aktualnych rodziców. Będzie także pomocna dla przyszłych rodziców w podejmowaniu decyzji o adopcji i/lub zakładaniu rodziny zastępczej.

Opis wydawniczy na podstawie recenzji dr Stephena W. Porgesa, prof. dr hab. Teresy Żółkowskiej, dr n. med. Małgorzaty Klecki, Katarzyny Małkowicz, Marka Małkowicza oraz dr Marty Ułaszewskiej-Żuk

Dla kogo jest ta książka:
● Przyszłych i aktualnych rodziców adopcyjnych i zastępczych.
● Terapeutów i specjalistów pracujących z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi.
● Każdego, kto pragnie zrozumieć i wspierać dzieci z trudnymi doświadczeniami życiowymi


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami