Katarzyna Śmiałek

Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Starego Kontynentu

ISBN: 978-83-68074-22-2

40,00 

Format

B5

Liczba stron

465

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Wydawnictwo Naukowe FNCE

Opis

Monografia Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Starego Kontynentu to wszechstronne opracowanie oferujące dogłębną analizę różnorodnych wyzwań i zagrożeń stojących przed Europą. Autorzy koncentrują się nie tylko na aktualnych problemach bezpieczeństwa kontynentu, ale także na historycznym kontekście tych zagadnień, dostarczając całościowy obraz dynamiki rozwoju europejskiego bezpieczeństwa.

Kluczowe zagadnienia:

  • Polityczny kontekst bezpieczeństwa Europy: Przedstawienie historycznych, geograficznych i środowiskowych czynników wpływających na bezpieczeństwo poszczególnych regionów, a także omówienie koncepcji regionalnych kompleksów zabezpieczeń przygotowywanych dla państw ze sobą ściśle powiązanych.
  • Podziały Europy i ich skutki: Omówienie wpływu polityki i historii na podziały Europy, szczególnie w XIX i XX wieku. Przedstawiono geopolityczne koncepcje naukowców, które kształtowały polityczny podział kontynentu.
  • Nowe wyzwania i zagrożenia: Analizowanie nowych zagrożeń, takie jak problemy militarne, polityczne, ekonomiczne i ekologiczne, które mają znaczący wpływ na całe regiony.

Prezentowana treść, będąca wynikiem współpracy naukowców i doktorantów, zawiera wstęp i trzy rozdziały, które szczegółowo opisują różne aspekty ochrony kontynentu europejskiego.

Dla kogo jest ta książka?

Badacze i doktoranci: Skierowana do specjalistów zajmujących się naukami o bezpieczeństwie, europeistyką i stosunkami międzynarodowymi.
Studenci: Niezbędna dla osób studiujących bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
Dziennikarze i funkcjonariusze służb mundurowych: Przydatna jako źródło informacji dla mediów oraz instytucji związanych z tematyką obronności.

 

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa Starego Kontynentu
40,00