Arkadiusz Żukowski, Degefe Kebede Gemechu, Jerzy Gilarowski

Change and Adaptations towards Sustainable Development. Africa in the Contemporary World

Literature – Education – Religion – Politics

Kategoria:

Opis

Change and Adaptations towards Sustainable Development. Africa in the Contemporary World: Literature – Education – Religion – Politics

Arkadiusz Żukowski, Degefe Kebebe Gemechu Jerzy Gilarowski

This book wishes to present the power of international scientific cooperation, bridging the Institute of Political Science at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, and the Faculty of Humanities and Social Sciences at the Mkwawa University College of Education in Iringa, Tanzania. This cross-continental partnership underscores the global significance of the issues at hand, offering readers a comprehensive exploration of sustainable development within an African context. The Authors represent a variety of research backgrounds: from seasoned scholars to young PhD candidates and postgraduates, each contributing their unique insights and research findings. They represent a diverse set of disciplines and fields-primarily from the humanities and social sciences-which gives the book a dynamic and interdisciplinary character. This not only enriches the discussion but also aligns with the complex challenges facing contemporary science and society. Divided into four thematic areas-literature, education, religion, and politics-this book offers an in-depth look at their role in shaping the future of Africa. The editors wish to start a global dialogue on the key issues threatening Africa today, challenging readers to ponder the role of change and adaptation in forging pathways to sustainable development.

_________________________________________________________________________________________________________________

Międzynarodowa współpraca naukowa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Afryce

Przedstawiamy monografię będącą efektem międzynarodowej współpracy naukowej, która łączy Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych na Mkwawa University College of Education w Iringa w Tanzanii. Ta międzykontynentalna współpraca podkreśla globalne znaczenie omawianych zagadnień, oferując czytelnikom wszechstronną analizę na temat zrównoważonego rozwoju w kontekście afrykańskim.

Inicjatywa globalnego dialogu

Autorzy tej książki reprezentują różnorodne zaplecze badawcze: od doświadczonych naukowców po młodych doktorantów i absolwentów studiów magisterskich. Każdy z nich wnosi unikalne spostrzeżenia i wyniki badań. Reprezentują oni różne dziedziny i obszary nauki – głównie humanistyczne i społeczne – co nadaje książce dynamiczny i interdyscyplinarny charakter. Takie podejście nie tylko wzbogaca dyskusję, ale także jest zgodne z złożonymi wyzwaniami, przed którymi stoi współczesna nauka i społeczeństwo. Monografia jest podzielona na cztery obszary tematyczne: literatura, edukacja, religia i polityka. Redaktorzy starają się zainicjować globalny dialog na temat kluczowych zagrożeń, przed którymi stoi dzisiejsza Afryka, wyzwalając czytelników do zastanowienia się nad rolą zmian i adaptacji w tworzeniu dróg do zrównoważonego rozwoju.

 

Dla kogo jest ta książka:

  • Naukowców i studentów: oferuje głęboką analizę i wszechstronne spojrzenie na wyzwania zrównoważonego rozwoju w kontekście afrykańskim, wzbogacając wiedzę akademicką.
  • Praktyków i polityków: dostarcza praktycznych narzędzi i wiedzy, które mogą być wykorzystane w praktyce politycznej i społecznej.
  • Osób zainteresowanych rozwojem społeczeństwa: książka ta jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto pragnie zrozumieć złożone mechanizmy społeczno-polityczne i kulturowe kształtujące przyszłość Afryki.

 

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami