Katarzyna Śmiałek, Łukasz Kominek

Bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne podstawy bezpieczeństwa kontynentu europejskiego w XXI wieku

ISBN: 978-83-68074-20-8

Format

B5

Liczba stron

414

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Wydawnictwo Naukowe FNCE

Opis

Niniejsza praca to kompleksowe studium, które oferuje wnikliwe spojrzenie na ekonomiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa w Europie. Autorzy przedstawiają skomplikowane relacje między gospodarką a polityką, ukazując, jak współczesne procesy globalizacji, internacjonalizacji oraz rywalizacji o zasoby wpływają na stabilność i bezpieczeństwo kontynentu. Książka analizuje również znaczenie współczesnych wyzwań, takich jak migracje, zmiany ekologiczne oraz konflikty zbrojne, które mają bezpośredni wpływ na ekonomię i prawo. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, łączącemu perspektywy ekonomiczne, politologiczne i prawne, monografia ta stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla teoretyków, jak i praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Szczegółowe analizy i praktyczne wnioski zawarte w tej książce pomagają zrozumieć, jakie działania są konieczne, aby skutecznie stawić czoła współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom.

Kluczowe zagadnienia:

  • Ekonomia bezpieczeństwa europejskiego: monografia koncentruje się na znaczeniu ekonomii w kształtowaniu bezpieczeństwa państw. Analizowane są kwestie wzrostu współzależności międzynarodowych, rywalizacji o zasoby oraz wpływu globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne. Autorzy szczegółowo omawiają, jak te procesy wpływają na stabilność gospodarek oraz jakie wyzwania stawiają przed państwami i organizacjami międzynarodowymi.
  • Bezpieczeństwo migracyjne i ekologiczne: część książki poświęcona jest zagadnieniom migracyjnym i ekologicznym, które mają bezpośredni wpływ na ekonomię kontynentu europejskiego. Autorzy przedstawiają, jak migracje i zmiany ekologiczne mogą wpływać na stabilność ekonomiczną, podkreślając znaczenie polityk migracyjnych oraz zrównoważonego rozwoju.
  • Wyzwania prawne dla bezpieczeństwa: w tekście skupiono się również na wyzwaniach prawnych związanych z bezpieczeństwem europejskim. Omówione są tutaj międzynarodowe umowy i normy prawne, które mają na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa. Autorzy analizują, jak prawo międzynarodowe może skutecznie zapobiegać zagrożeniom i jakie są najnowsze wyzwania w tej dziedzinie.

Książka oferuje czytelnikom kompleksową analizę współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym i prawnym Europy. Znajdują się w niej dogłębne badania i analizy, które mogą służyć jako podstawa do dalszych badań naukowych oraz praktycznych zastosowań w polityce bezpieczeństwa. Wartość tej monografii tkwi również w interdyscyplinarnym podejściu autorów, łączącym ekonomię, prawo i nauki społeczne.

Dla kogo jest ta książka?

  • Badacze i akademicy: dla naukowców i studentów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, książka stanowi cenne źródło wiedzy i inspiracji. Interdyscyplinarne podejście pozwala na zrozumienie skomplikowanych zależności między gospodarką a polityką.
  • Politycy i decydenci: politycy oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki bezpieczeństwa znajdą tu praktyczne wskazówki i analizy, które pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym.
  • Pracownicy sektora bezpieczeństwa: pracownicy służb bezpieczeństwa i obrony mogą skorzystać z zawartych w monografii analiz i wniosków dotyczących najnowszych wyzwań i zagrożeń. Książka dostarcza również praktycznych wskazówek dotyczących strategii przeciwdziałania zagrożeniom ekonomicznym i prawnym.
  • Przedstawiciele organizacji międzynarodowych: osoby pracujące w organizacjach międzynarodowych znajdą tu informacje na temat współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz prawnych podstaw bezpieczeństwa. Monografia pomaga zrozumieć, jak globalne procesy wpływają na lokalne i regionalne bezpieczeństwo.

 

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami