Marek Zbigniew Kulisz

Informacje prawnie chronione

ISBN: 978-83-68074-41-3

32,00 

Format

B5

Liczba stron

366

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie

Opis

Dlaczego zajmujemy się ochroną informacji? Jakie kategorie informacji powinny być chronione? Przy użyciu jakich środków należy chronić informacje? Jak powinien funkcjonować system prawnych norm chroniących informacje wrażliwe? To tylko niektóre z pytań, na które starają się odpowiedzieć autorzy monografii Informacje prawnie chronione pod redakcją Marka Z. Kulisza.

Prezentowana monografia stanowi rezultat współpracy i dyskusji wielu naukowców oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa. Jak zauważył Marek Kulisz – nie sposób przecenić wartości takich interdyscyplinarnych dyskusji. Merytoryczny dialog, który toczył się podczas realizacji projektu, przyniósł liczne korzyści, poszerzając zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych. Dyskusja nie tylko rzuciła nowe światło na istniejące metody i procedury zabezpieczania informacji, ale także pozwoliła na zaproponowanie rzeczywiście nowych rozwiązań.

Monografia ta powinna być nieocenionym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych procesami ochrony informacji – od badaczy i akademików, po praktyków zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem danych. Szczególny nacisk położono na analizę systemowych metod zabezpieczania różnych katalogów informacji, co pozwala na lepsze zrozumienie i skuteczniejsze zastosowanie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Książka Informacje prawnie chronione nie tylko dokumentuje wyniki projektu badawczego, ale także staje się inspiracją do dalszych badań i dyskusji na temat ochrony informacji, podkreślając znaczenie ciągłego rozwoju i doskonalenia metod zabezpieczania danych w dynamicznie zmieniającym się świecie.  Zdaniem recenzentów zdecydowanie interesująca i warta polecenia pozycja.

Dla kogo jest ta książka:

  • Badaczy i akademików zajmujących się bezpieczeństwem informacji,
  • Praktyków zarządzających bezpieczeństwem danych w organizacjach,
  • Studentów i osób zainteresowanych problematyką ochrony informacji prawnie chronionych.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami
Informacje prawnie chronione
32,00