Janina Bokun

Duszpasterstwo trzeźwości w Polsce po roku 1989

ISBN: 978-83-68074-27-7

w świetle dokumentów Konferencji Episkopatu Polski

Format

B5

Liczba stron

326

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE

Kategorie: ,

Opis

Ta niezwykle oryginalna oraz rzetelnie udokumentowana analiza ewolucji starań podejmowanych przez Kościół katolicki w Polsce w kontekście walki z alkoholizmem. Autorka zręcznie łączy argumenty naukowe z teologicznymi fundamentami, ukazując zarówno kliniczne aspekty uzależnienia, jak i jego społeczne i moralne konsekwencje. Poprzez refleksję nad terapią, edukacją prewencyjną oraz wsparciem instytucjonalnym, Janina Bokun uzasadnia kluczową rolę duszpasterza i wspólnoty w promowaniu abstynencji i udzielaniu wsparcia osobom dotkniętym problemem alkoholizmu. To ważna i potrzebna książka, adresowana nie tylko do badaczy i praktyków zajmujących się leczeniem uzależnień, ale do wszystkich zainteresowanych duchowym aspektem pracy duszpasterskiej w służbie trzeźwości.

Od wydawcy:

Czym jest alkoholizm w ujęciu medycznym, społecznym i teologicznym?
Jakie metody pracy duszpasterskiej stosuje Kościół katolicki w Polsce w zwalczaniu alkoholizmu i promowaniu trzeźwości?
Czy metody te są skutecznym narzędziem przeciwdziałania uzależnieniu?

Książka Janiny Bokun to refleksja na temat alkoholizmu widzianego jako problem społeczny. W szerokim odniesieniu do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, ukazano problem choroby alkoholowej w ujęciu medycznym (szkodliwość w sferze psychofizycznej) oraz. w sferze duchowej, gdzie powinien on być postrzegany jako „choroba duszy”. Pomoc choremu powinna obejmować integralnie podjęte leczenie medyczne, pomoc psychologiczną oraz wsparcie duchowe. Zamiarem Janiny Bokun było także wskazanie teologicznych podstaw trzeźwości i abstynencji. w walce z alkoholizmem. W tym celu odwołuje się do tekstów biblijnych podejmujących temat. pijaństwa, trzeźwości i abstynencji.

____________________________________________________________

Autorka dokonuje syntetycznego przedstawienia papieskiego. nauczania wygłaszanego w kontekście podejmowanych działań duszpasterskich czy odbywających się. wydarzeń ogólnospołecznych. Prezentuje też w ujęciu historycznym genezę i rozwój Zespołu Konferencji. Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Autorka nie tyle skupia się na analizie treści dokumentów, co – przyjmując je jako punkt wyjścia, rozwija społeczną i teologiczno-pastoralną refleksję wokół wybranych zagadnień ontologicznie związanych z trzeźwością, takich jak wolność, miłość, odpowiedzialność, zdrowie czy patriotyzm”.

Na podstawie recenzji ks. prof. dr. hab. Kazimierza Misiaszka SDB

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami