Niestrudzony organicznik, kurator pamięci…


Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak, syn współzałożyciela Grupy Poetyckiej „Wołyń”, Stefana Szajdaka, został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Józefa Łobodowskiego. Ceremonia wręczenia odbyła się w połowie listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Grupa Poetycka „Wołyń” powstała w 1935 roku w Równem na Wołyniu, z inicjatywy Czesława Janczarskiego i współzałożycieli Stefana Szajdaka, Wacława Iwaniuka i Zygmunta Jana Rumela. W późniejszych latach dołączyli do niej inni twórcy, tacy jak Zuzanna Ginczanka, Józef Łobodowski, Jan Śpiewak, Władysław Mielczarek, Stefan Bardczak, Bazyli Podmajstrowicz oraz Zofia Wierzbicka.

Profesor Lech Wojciech Szajdak, będąc opiekunem twórczości swojego ojca, niestrudzenie oddaje hołd jego dziedzictwu poprzez liczne publikacje, wystawy i wykłady. Przygotowana przez niego wystawa „Portret z wierszy i pamięci. Grupa Poetycka „Wołyń” podsumowana została publikacją książkową, wydaną przez nasze Wydawnictwo.

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk, dyrektorem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, jest też doktorem Honoris Causa, Estonian University of Life Sciences (Tartu, Estonia, 2009). W 2020 roku został laureatem prestiżowej nagrody imienia Mikołaja Kopernika za dwie wybitne monografie naukowe w kategorii nauki o Ziemi: „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” opublikowaną przez wydawnictwo Springer oraz „Zanikanie Torfowisk”, wydaną w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Miło nam zawiadomić, że w najbliższym czasie przedstawimy Państwu nową, znakomitą publikację pod redakcją prof. Szajdaka – będzie nią monografia „Jadwiga Zamoyska (1831–1923). W kręgu kobiet aktywnych społecznie i organiczniczek”.

Książka ta, wydana wspólnie z Fundacją Zakłady Kórnickie, stanowi już siódmą pozycję z serii wydawniczej, jaka od 2018 roku towarzyszy corocznym konferencjom dedykowanym organicznikom mającym ugruntowane miejsce w panteonie osób zasłużonych dla Wielkopolski z kręgu rolnictwa, nauki i kultury oraz aktywności społecznej.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami