Spór o biblię. Żydowskie tradycje, heterodoksje i polemiki: od Świątyń przez Talmud do współczesności


Zapraszamy do lektury fascynującej książki, która przedstawia zacięte spory wokół Biblii i konflikty między różnymi grupami i wyznaniami.

Biblia hebrajska jako tekst święty dla wielu wyznań Abrahamowych, często wywoływała kontrowersje i podziały. Ta książka wnikliwie analizuje korzenie konfliktów interpretacyjnych oraz przedstawia różnorodne podejścia egzegetyczne i teologiczne, jakie się z nimi wiążą. Issac Kalimi skupia się na źródłach żydowskich od okresu Drugiej Świątyni do późnego średniowiecza i początków epoki nowożytnej, pokazując, jak studiowanie Biblii wypełniało próżnię pozostawioną po zniszczeniu Drugiej Świątyni i kształtowało długą, pełną konfliktów historię żydowskiego życia. Interesują go relacje Żydów z chrześcijanami i muzułmanami – często obarczone wrogością i retorycznymi oskarżeniami w sprawach egzegezy i teologii. Jednak to właśnie walka o przetrwanie gmin żydowskich wykuła geniusz interpretacji rabinicznej. Książka ta pierwotnie ukazała się w 2017 roku, a dziś mamy przyjemność zaprezentować jej polskie tłumaczenie autorstwa Łukasza Toboły. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą publikacją, wydaną we współpracy z Wydziałem Historii UAM w Poznaniu.

Jeśli jesteś zainteresowany historią i teologią oraz chciałbyś lepiej zrozumieć spory o Biblię, to ta książka jest dla Ciebie. Zapraszamy do zgłębienia tajemniczych i burzliwych losów tego świętego tekstu.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami