Siły zbrojne wobec nowych wyzwań i zagrożeń


Wiesław Śmiałek, Łukasz Kominek:

Priorytet bezpieczeństwa nad innymi sferami życia i funkcjonowania państwa wydaje się wyjątkowy, gdyż stanowi on wartość o charakterze fundamentalnym, przewyższającą różnorodne aspekty działalności społeczno-ekonomicznej, historyczne konteksty i kulturowe przejawy aktywności społecznej. W niniejszym opracowaniu autorzy skupili swoją uwagę na roli, zadaniach oraz misji sił zbrojnych w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom, które charakteryzują początek XXI wieku. Analizują oni zjawiska takie jak pandemia COVID-19, nielegalna migracja, zagrożenia w cyberprzestrzeni, terroryzm międzynarodowy oraz zorganizowana przestępczość.

W monografii autorzy szczegółowo przedstawiają restrukturyzację roli sił zbrojnych w dzisiejszych realiach zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Aktualność poruszanych kwestii, szerokie spojrzenie na problematykę oraz przyjęta perspektywa przekładają się na pozytywną ocenę zarówno pod względem zawartości merytorycznej, jak i metodycznej prezentowanej pracy.

Książka w cenie hurtowej dostępna tutaj: https://www.motyleksiazkowe.pl/nauki-scisle-i-przyrodnicze/68836-sily-zbrojne-wobec-nowych-wyzwan-i-zagrozen-9788367786461.html


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami