Jan, nie Iwan… Polacy w imperium Romanowów


Przedstawiamy nowe, rozszerzone wydanie monumentalnej książki Artura Kijasa – wybitnego znawcy dziejów Rosji, a przede wszystkim losów Polaków, mieszkających na jej ogromnym terytorium. Słownik biograficzny „Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku” po raz pierwszy ukazał się ponad 20 lat temu. Obecne wydanie jest obszerniejsze, wzbogacone o kilkanaście nowych biogramów, także literatura obejmuje pozycje wydane w ostatnich latach.

Książka, będąc niewątpliwie klasyczną pozycją naukową, jest także wspaniałą podróżą po rozległym imperium rosyjskim, w którym Polacy stanowili mniejszość znaczącą zarówno pod względem liczby, jak i znaczenia dla rosyjskiej nauki, kultury czy przemysłu. Słownik przypomina nazwiska zarówno tych Polaków, których polskość nie budziła nigdy żadnych wątpliwości, jak i tych, którzy żyjąc w obcym środowisku, ulegli częściowej lub całkowitej asymilacji. Najwybitniejsi z nich, jako carscy poddani, przywłaszczeni zostali przez naukę rosyjską. O ich polskim pochodzeniu wspominano mimochodem lub nie wspominano wcale. Rosyjskojęzyczne encyklopedie piszą nie o Janie, lecz o Iwanie Krynickim, Iwanie Czerskim, Gienrichu Siemiradzkim. Ludwik Bazylow oburzał się niegdyś, że znani polscy architekci pracujący w Rosji na przełomie XIX/XX wieku – Marian Peretiatkowicz i Marian Lalewicz – przez naukę rosyjską nieomal powszechnie uważani byli za Rosjan. „Niestety w całej specjalistycznej literaturze radzieckiej także najnowszej – pisał Bazylow – zarówno Peretiatkowicz, jak i Lalewicz są nadal traktowani wyłącznie jako Rosjanie”.

Książka, wydana przez Grupę Wydawniczą FNCE przy współpracy z Wydziałem Historii UAM, ukaże się na rynku już 1 grudnia. Wraz z Autorem mamy nadzieję, że będzie ona wspaniałym prezentem dla wielu Czytelników.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami