WORK SAFETY CULTURE: ON THE EDGE OF CHAOS [KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY: NA KRAWĘDZI CHAOSU]


Autorka w swojej najnowszej książce mierzy się z problemem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w warunkach ciągłej zmiany, stawiając przy tym szereg ciekawych pytań. Otaczająca nas rzeczywistość społeczna trwa między porządkiem a chaosem – ale czy chaosu należy się bać? Jak dokonać rozróżnienia pomiędzy obliczalnym ryzykiem a nieobliczalnymi niepewnościami? I jaki jest związek kultury bezpieczeństwa z drugą zasadą termodynamiki? W ramach podjętej polemiki autorka sięgnęła do podstawowych zasad teorii chaosu, którą warto wykorzystać do zrozumienia i wyjaśnienia implikacji światowych kryzysów ostatnich lat dla współczesnego środowiska pracy.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami