Wrześniowe premiery Grupy Wydawniczej FNCE


Cieszymy się, że we wrześniu zaprezentujemy Państwu trzy naprawdę niezwykłe książki.

Issac Kalimi „Spór o Biblię Żydowskie tradycje, heterodoksje i polemiki: od Świątyni przez Talmud do współczesności”

„Spór o Biblię…” to zaskakująco szczera książka, która przedstawia Biblię jako źródło konfliktu, a nie wzajemnego zrozumienia między tradycjami wiary Abrahama. Wrogość, jakiej Żydzi doświadczali ze strony chrześcijan i muzułmanów, podsycana retorycznymi oskarżeniami w kwestiach egzegezy i teologii, nakazała rabinom nieustanną kreatywność w badaniu Tory. Kalimi stawia wniosek, że to walka o przetrwanie gmin żydowskich wykuła geniusz interpretacji rabinicznej.

Książka Issaca Kalimiego po raz pierwszy opublikowana została w roku 2017 przez Wydawnictwo Brill, my prezentujemy Państwu polskie tłumaczenie Łukasza Toboły. Publikacja wydana została we współpracy z Wydziałem Historii UAM w Poznaniu.

Janusz Żołyński „O znaczeniu matematyki w prawie pracy”

Książka „O znaczeniu matematyki w prawie pracy” autorstwa prof. Janusza Żołyńskiego zaprzecza poglądowi o ścisłym podziale między naukami ścisłymi a humanistycznymi. Jak sam pisze: dla prawnika, jako w istocie rzeczy humanisty, matematyka z reguły budzi lęk, obawy, strach przed czymś nowym, trudnym i niezrozumiałym, a nawet nieuchwytnym, stąd wywołującym niejednokrotnie frustracje poznawcze. W tej materii należy wyraźnie wyartykułować, że to, iż ktoś kieruje swoje zainteresowania w obszar humanistyczny, nie oznacza, że nie może on mówiąc pospolicie „czuć” matematyki. Przyczyn niestety tego powszechnego w Polsce zjawiska, oczywiście nieuzasadnionych racjonalnie, jest prawdopodobnie wiele, a niewątpliwie jedną z nich jest niewłaściwe jej nauczanie. Sam autor tego osobiście doświadczył. Dobry nauczyciel sprawiał, że matematyka nie była taka trudna, a nawet w powiązaniu, np. z fizyką wręcz pasjonująca. Powodowało to, że zamierzałem nawet ukierunkować swoje życie zawodowe w powiązaniu z tzw. kierunkami ścisłymi. Niestety, późniejsze lata szkolne i kadra ucząca, a także specyficzny charakter procesu dydaktyki i sposobu prowadzenia zajęć spowodowały, że zostałem prawnikiem, a zainteresowania obszarem tzw. nauk ścisłych porzuciłem. Jak wielu humanistów uznałem, że należy oddzielić sacrum od profanum i humanista winien unikać odległych dla niego obszarów matematycznych.

Dr hab. Janusz Żołyński jest radcą prawnym, profesorem na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. W Wydawnictwie Naukowym FNCE opublikował także doskonale przyjętą książkę „Socjalizacja prawa pracy. Od chaosu do pokoju społecznego”, dostępną w naszej ofercie.

Grzegorz Tokarz „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne”

Od 2017 roku opublikowaliśmy cztery monografie tego Autora. Wraca właśnie z piątą książką, czyli analizą „Postrzeganie szatana przez polskie katolickie społeczności parafialne”. Autora interesowało słowo „szatan” i właśnie użycie oraz recepcję tego pojęcia badał, biorąc pod uwagę lokalny polski katolicyzm. Jak sam pisze, jego badania są jedynie wstępem do głębszej analizy zjawiska postrzegania szatana w społecznościach parafialnych. Opisując zarówno działalność i istotę szatana, a także „otwartość na szatana”, przedstawia kontekst, w jakim funkcjonuje on w środowiskach parafialnych. Nowa książka Grzegorza Tokarza, pozostając pozycją naukową, posiada niezaprzeczalne walory publicystyczne. Tę książkę po prostu dobrze się czyta.


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami