Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

O nas

Podmioty grupy FNCE to jedne z najdynamiczniej rozwijających się wydawnictw naukowych w Polsce. Współpracując ze sobą, tworzą sieć Wydawniczą.

Wydawnictwo Naukowe FNCE znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (80/100 pkt.). Specjalizuje  się w książkach o problematyce z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce i administracji, ekonomii i zarządzania, socjologii, pedagogiki, historii, archeologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, muzykologii i nauk o sztuce, natomiast podmioty partnerskie skupiają swą uwagę na publikacjach naukowych z zakresu: polityki energetycznej, polityki ekologicznej, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, energetyki i rozległego obszaru racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. Specjalne miejsce zajmują tu badania przyrodnicze i techniczne.

Cenimy sobie niezależność. Jest ona naszą dewizą. Nie poddajemy się presji społecznej, nie ulegamy wpływom politycznym, jesteśmy wolni od nieformalnych nacisków finansowych.

Potrafimy zapewnić anonimowość autorom piszącym pod pseudonimami. Potrafimy chronić własność intelektualną.

Cenimy sobie niezależność. Jest ona naszą dewizą. Nie poddajemy się presji społecznej, nie ulegamy wpływom politycznym, jesteśmy wolni od nieformalnych nacisków finansowych.

“Jeśli jesteś autorem bądź przymierzasz się do opublikowania wyników swych dociekań naukowych dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci a nie wykorzystamy Cię. ”

FNCE

Jakość

Wszystkie pozycje, wydawane przez nadmienione Wydawnictwa, cechuje wysoka kultura publikacyjna: podwójne recenzje wydawnicze , podwójna korekta językowa, dbałość o przestrzeganie praw autorskich, umowy wydawnicze z twórcami na każde wydanie sygnowane odmiennym nr. ISBN, korekty językowe (proofreadingi) tekstów anglojęzycznych dokonywane są przez native speakerów pracujących i zatrudnionych w ośrodkach uniwersyteckich zajmujących się problematyką filologiczną.

Dostępność

Publikacje naszych Wydawnictw są powszechnie dostępne w obrocie rynkowym oraz w bibliotekach publicznych. Po pół roku od premiery rynkowej każda nasza pozycja wydawana jest w formie e-booków i jest dostępna również w częściach w postaci pojedynczych rozdziałów. Praktyka ta służy upowszechnieniu dostępu do zawartości naszych publikacji i dostosowaniu do możliwości nabywczych jak najliczniejszego grona.

Niezależność

Cenimy niezależność myśli i swobodę wypowiedzi. Uznajemy je za wartości niepodlegające negocjacjom. Jesteśmy otwarci na publikację i promocję dociekań naukowych pozostających poza mainstreamowym przekazem, prezentację rezultatów badań, które wzbogacą poznanie, a dotąd nie były należycie eksponowane. Tym, którzy pragną podzielić się swą wiedzą, lecz mają powody, by pozostać „w cieniu”, oferujemy możliwość wydania pozycji pod pseudonimem z zachowaniem pełnych praw autorskich do utworu i specjalną klauzulą dyskrecji w umowie Wydawniczej.