Grzegorz Kwaśniak

System obrony powszechnej RP

ISBN: 978-83-68074-38-3

13,00 

Odbudowa i modernizacja

Format

A5

Liczba stron

100

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Oficyna Wydawnicza PANS w Nysie

Opis

Grzegorz Kwaśniak w swojej najnowszej książce SYSTEM OBRONY POWSZECHNEJ RP. Odbudowa i modernizacja podejmuje jedno z najistotniejszych zagadnień współczesnej polityki obronnej Polski. Publikacja ta jest odpowiedzią na postępującą destabilizację światowego systemu bezpieczeństwa, ale przede wszystkim na bezpośrednie zagrożenia, jakie niesie za sobą agresywna polityka Rosji, co zostało szczególnie uwidocznione w konfliktach rosyjsko-gruzińskim w 2008 roku oraz trwającej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Kwaśniak wskazuje, że w obliczu tych wyzwań Polska musi niezwłocznie opracować nową strategię bezpieczeństwa narodowego oraz strategię obrony narodowej. Zmienność i nieprzewidywalność sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz niestabilność na wschodniej granicy Polski sprawiają, że geopolityczne położenie kraju, w połączeniu z agresywną polityką Rosji i usytuowaniem Polski na wschodniej flance NATO, staje się największym wyzwaniem i zagrożeniem. Wojna hybrydowa, której Polska doświadcza już od kilkunastu lat, może w każdej chwili przekształcić się w wojnę totalną. Autor przypomina, że celem takiej wojny będzie zniszczenie potencjału ludzkiego, materialnego i kulturowego kraju, w tym jego systemu obronnego, co w konsekwencji może prowadzić do utraty niepodległości.

Kwaśniak podkreśla, że kluczem do sukcesu w obronie kraju jest formowanie świadomości społecznej oraz zaangażowanie obywateli w obronę ojczyzny. Ważne jest również uzyskanie odporności państwa poprzez integrację potencjału administracyjnego, społecznego i gospodarczego oraz bliskie współdziałanie wojsk operacyjnych, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i obrony cywilnej. Tym samym proponuje zmianę paradygmatu myślenia o bezpieczeństwie narodowym. Zamiast polegać wyłącznie na profesjonalnych wojskach operacyjnych, sugeruje rozwinięcie koncepcji obrony powszechnej (totalnej), prowadzonej przez całe społeczeństwo zorganizowane w ramach systemu obrony powszechnej (SOP). W nowej koncepcji, głównym zadaniem SOP, a szczególnie WOT, będzie realizacja Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, co obejmuje zwalczanie zagrożeń militarnych i niemilitarnych na terytorium kraju. Wojska operacyjne natomiast będą odpowiedzialne za prowadzenie operacji obronnych na najbardziej zagrożonych kierunkach.

Książka Grzegorza Kwaśniaka SYSTEM OBRONY POWSZECHNEJ RP. Odbudowa i modernizacja to nie tylko analiza obecnych zagrożeń i wyzwań, ale także szczegółowy przewodnik po koniecznych reformach i strategiach, które mogą zapewnić Polsce bezpieczeństwo i stabilność w obliczu współczesnych zagrożeń. Warto dodać, że publikacja ta jest kontynuacją doskonale przyjętego raportu Koncepcja budowy systemu obrony powszechnej RP, wydanego przez nasze wydawnictwo w ubiegłym roku.

Dla kogo jest ta książka:
• Pracowników administracji publicznej i samorządowej – dostarcza kluczowych informacji na temat nowych koncepcji obrony narodowej i strategii bezpieczeństwa, co jest niezbędne dla osób zaangażowanych w planowanie i realizację polityki obronnej,
• Funkcjonariuszy służb mundurowych, zwłaszcza Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz wojsk operacyjnych – zawiera praktyczne wskazówki dotyczące integracji i współdziałania różnych formacji obronnych w sytuacjach kryzysowych,
• Badaczy i studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością oraz naukami politycznymi – stanowi cenne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędne do analizowania i zrozumienia współczesnych koncepcji obrony powszechnej.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami
System obrony powszechnej RP
13,00