Jerzy Konieczny

Bezpieczeństwo zdrowotne seniorów

Pomyślne i zdrowe starzenie się. Wybór źródeł. Tom 1

Format

B5

Liczba stron

430

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Wydawnictwo Naukowe FNCE

Opis

Monografia pt. Bezpieczeństwo zdrowotne seniorów. Pomyślne i zdrowe starzenie się. Wybór źródeł autorstwa prof. Jerzego Koniecznego to najnowsze opracowanie dotyczące jednego z najważniejszych wyzwań współczesnych społeczeństw – starzejącej się populacji. W licznych raportach podkreśla się, że do 2050 roku liczba osób powyżej 60. roku życia wzrośnie ponad dwukrotnie – to zaś wymaga strategicznego podejścia do problemów z tym związanych. Jerzy Konieczny opracował naprawdę kompleksową analizę, która łączy wyniki badań z różnych dziedzin, takich jak gerontologia, geriatria, psychologia, polityka społeczna oraz inżynieria bezpieczeństwa.

Książka porusza wiele istotnych kwestii związanych ze starzeniem się populacji, w tym:
• Strategiczne podejście do starzenia się: Profesor Konieczny podkreśla znaczenie opracowania strategii, które obejmują zdrowie, stabilność finansową oraz aspekty społeczne.
Jakość opieki senioralnej: Omawia potrzebę trudnych dyskusji na temat jakości opieki, śmiertelności oraz niezbędnych środków finansowych.
• Holistyczne podejście do bezpieczeństwa seniorów: Analiza literatury wskazuje na brak zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa seniorów, co autor rekomenduje jako kluczowy element przyszłych strategii.

Dla kogo jest ta książka:
1. Naukowców i studentów: Zainteresowanych tematyką starzenia się, bezpieczeństwa zdrowotnego i polityki społecznej.
2. Praktyków i decydentów: Dostarcza narzędzi i wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania opieką nad seniorami oraz opracowywania polityk publicznych.
3. Osób zainteresowanych zdrowiem i opieką senioralną: Oferuje głęboką refleksję nad wyzwaniami i możliwością wsparcia starzejącej się populacji.

 

O autorze:

Prof. dr hab. Jerzy Konieczny jest wybitnym specjalistą w dziedzinie ekologii, politologii oraz nauk o bezpieczeństwie. Jego kariera naukowa obejmuje pracę na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1982-2010), Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2003-2006), Uniwersytecie Szczecińskim (2002-2010) oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010-2012). Od 2012 roku kieruje Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Jerzy Konieczny prowadzi badania w zakresie ochrony środowiska w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, bezpieczeństwa zdrowia publicznego, ratownictwa, medycyny katastrof oraz zarządzania kryzysowego. Jest autorem ponad 180 prac naukowych, w tym wielu monografii.

 

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami