Świat bez równowagi

bezpieczeństwa


Studium wybranych problemów

Redaktor naukowy: Piotr Lizakowski

Liczba stron: 256

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Żołnierza armii masowej zastąpił żołnierz-operator, dysponujący środkami indywidualnego rozpoznania oraz danymi dotyczącymi: sytuacji bojowej, warunkami topograficzno-atmosferycznymi oraz permanentną oceną zagrożeń wynikających ze środowiskowej charakterystyki etniczno-religijnej w strefie odpowiedzialności zadaniowej. Ta ostatnia kwestia stała się szczególnie ważna dla sił zbrojnych operujących w sytuacji „pomiędzy wojną a stabilizacją”, gdzie trudno identyfikowany przeciwnik (bez oznak i odznak) działa w „szarej strefie”, realizując swoje cele tabuizacji przemocy (werbalizacja przemocy stwarzająca iluzję dobrowolności zachowań przez wszystkich aktorów konfliktu) i wykorzystuje niejednoznaczność sytuacji, by uniknąć zdecydowanej reakcji ze strony narodowych komponentów zbrojnych.

Społeczność światowa w swej zdecydowanej większości oczekuje, że wraz ze zrozumieniem narastających zagrożeń bezpieczeństwa, m.in. wskutek przyspieszenia postępu technicznego, poszczególne państwa a nade wszystko ruchy społeczne, porzucą pustą retorykę i przejdą do praktyki pokojowych rozwiązań na rzecz stabilnego rozwoju w nieprzyjaznym świecie, który przypomina opisy George`a Orwella z Roku 1984, przedstawiające świat ery informacyjnej, w którym każda rzecz jest w istocie czymś zupełnie innym, niż jaką jej nadano.