Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego

Polska i Węgry w systemie

bezpieczeństwa europejskiego

Autor: Balogh Olivér

Liczba stron: 310

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Książka skierowana jest do analityków bezpieczeństwa europejskiego oraz badaczy polityki bezpieczeństwa Polski i Węgier. Głównym celem podjętej pracy badawczej było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę odgrywają Polska i Węgry w systemie bezpieczeństwa europejskiego w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń? Za pomocą metod ogólnoteoretycznych, a także korzystając z metody triangulacji poprzez analizy ilościowe i jakościowe została więc przedstawiona rola tych państw w systemie bezpieczeństwa europejskiego.

Fragment wstępu