Położenie społeczne Ludności Tatarskiej

w Europie w XIV-XXI wieku

Autor: Artur Konopacki

Liczba stron: 227

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach odbyła się w tym roku już po raz XXIII, tym razem w zacnych murach Muzeum Historycznego w Białymstoku. Tematykę jej obrad stanowiło położenie społeczne ludności tatarskiej w Europie w okresie od XIV do XXI wieku, co było z jednej strony pokłosiem dyskusji, która miała miejsce w trakcie wcześniejszych edycji Akademii, z drugiej zaś chęcią szerszego spojrzenia czasowym i na dużym terytorium. (…) Tradycyjnie już owocem tych spotkań jest monografia naukowa. Prezentowany tom zawiera najnowsze badania nad społecznością tatarską. Mamy nadzieję, że prezentowane teksty zainteresują wszystkich Czytelników, a także będą miały walor edukacyjny dla samej społeczności Tatarów, uświadamiając im, kim byli i kim są w Europie Środkowo-Wschodniej. (…) Zawarte w tej monografii zagadnienie obejmujące tak obszerny temat, jak położenie społeczne Tatarów na przestrzeni ośmiu wieków na bardzo dużym obszarze geograficznym, nie wyczerpują, rzecz jasna, wszystkich wątków. Mamy nadzieję, że staną się one impulsem do podjęcia badań nad kolejnymi obszarami, które z pewnością się pojawią dzięki dyskucji nad referatami i refleksjom po lekturze tej monografii.