Modele biznesowe przedsiębiorstw

związane z funkcjonowaniem elektrowni

wiatrowych w Polsce

Autor: Katarzyna A. Jabłońska-Przywecka

Liczba stron: 382

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia stanowi aktualne, interesujące i oryginalne studium wiedzy w zakresie modeli biznesowych przedsiębiorstw działających w obszarze energetyki wiatrowej. Podjęta tematyka jest bardzo istotna w kontekście problematyki ochrony środowiska i poprawy konkurencyjności sektora energetycznego.

Na odpowiednią jakość naukową i wysoką wartość poznawczą przedstawionych rozważań wpływ ma szeroki zakres przeprowadzonych badań własnych, popartych dobrym rozeznaniem podstaw teoretycznych. Niniejsza monografia może być nie tylko inspirującą lekturą dla badaczy energetyki odnawialnej, ale także może stać się pomocnym narzędziem dla przedsiębiorstw tworzących bądź modyfikujących swoje modele biznesowe w zakresie energetyki wiatrowej.

Z recenzji prof. US dra hab. Wojciecha Drożdża