Metodyka pracy dyplomanta w naukach

o bezpieczeństwie

Autor: Kulisz Marek Zbigniew

Liczba stron: 186

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2023

Wydawca: FNCE

Opis

Rozpoczęcie pisania pracy dyplomowej jest dla każdego studenta nie lada przeżyciem. Dlaczego tak się dzieje? Wszak sama praca dyplomowa jest niczym innym jak rozprawką na dany temat wyrażony w tytule pracy. Z pisaniem rozprawki kontakt miał każdy uczeń, a przecież studentami stają się absolwenci szkół średnich, którzy mają za sobą cały okres nauki w szkole podstawowej i średniej oraz pozytywnie zdany egzamin maturalny. (…)
Praca dyplomowa jest jednak specyficzną rozprawką. Taka praca wymaga od autora znajomości nie tylko zasad gramatyki i konstrukcji zdań, nie tylko przestrzegania zasad konstrukcji rozprawki, ale również podstawowej wiedzy o prowadzeniu badań naukowych. Samo sformułowanie „badanie naukowe” wywołuje już dreszcz przerażenia w młodych ludziach, bo w ich umysłach rodzi się pytanie: czym jest owe tajemnicze badanie naukowe? Tymczasem nie ma się czego bać, ponieważ badanie naukowe, to nic innego jak „próba poznania jakiejś rzeczywistości lub jej wycinka za pomocą metody naukowej”. (…)
Mając powyższe na uwadze, podstawowym celem tej pracy będzie podzielenie się z innymi promotorami własnymi, autorskimi doświadczeniami z procesu dyplomowania oraz przekazanie dyplomantom metodycznych wskazówek, wręcz próba ich przekonania, że pisanie pracy dyplomowej wcale nie jest takie trudne. Ten cel wynika z faktu, że z reguły w oczach studentów, gdy wchodzą w etap procesu dyplomowania pojawia się strach i obawa. Każdy promotor, jako opiekun naukowy swoich dyplomantów, staje przed dylematem: jak ich przekonać, że pisanie pracy dyplomowej może być proste, łatwe i przyjemne?
Fragment wstępu