Instrumenty zarządzania


jako odpowiedź na uwarunkowania

zewnętrzne otoczenia organizacji

Autorzy: Paulina Kramarz, Kamil Borowski, Katarzyna Szymańska, Ewa Listopadzka, Zbigniew Krysiak, Urszula Krysiak, Alicja Olszewska, Małgorzata Niestępska, Mariola Rzymkowska, Elżbieta Gąsiorowska, Elwira Duś-Prieto, Teresa Szot-Gabryś

Liczba stron: 277

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Zespół autorski przekazuje Czytelnikom monografię prezentującą wnioski płynące z rozważań na temat zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji. Zmiany, z którymi na przestrzeni ostatnich lat mierzą się organizacje, zachodzą z coraz większą dynamiką i w sposób często trudny do przewidzenia. Skutkuje to potrzebą analizy otoczenia zewnętrznego z bardzo szerokiej perspektywy, nierzadko zastosowania nieoczywistych rozwiązań, szybkości reagowania i elastyczności w zarządzaniu. Proponowane zestawienie łączy wątki, które w dyskusjach nad podjętą tematyką pojawiały się najczęściej i zdaniem Autorów wymagają uwagi. Wydaje się, że w latach 20. XXI wieku, do szczególnych wyzwań zarządzania można zaliczyć konieczność wpisania działalności przedsiębiorstw w ramy koncepcji zrównoważonego rozwoju i nieoczekiwane zmiany w podejściu do zarządzania, wymuszone pandemią Covid-19. Popularyzacja pracy zdalnej wywołała potrzebę adaptowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w wielu aspektach działania przedsiębiorstwa. Zachodzące zmiany oczekiwań co do warunków pracy powodują konieczność poddania w dyskusję aktualności podejść do motywowania pracowników i kształtowania kompetencji menadżerskich. Wzrosło znaczenie podejść sprzyjających analizie ryzyka i związanych z prognozowaniem biznesowym.

Autorzy, w próbie nakreślenia kierunków zmian w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem, łączą elementy wiedzy z zakresu technik zarządzania pracą zdalną, zarządzania zasobami ludzkimi, możliwości stosowania koncepcji, takich jak Lean Management czy Compliance Management, korzyści płynących ze stosowania metod ilościowych w zarządzaniu i efektów rozwoju technologii informatycznych.
Szerokie nawiązanie do współczesnych koncepcji i technik zarządzania, pozwala na zaproponowanie niniejszej pozycji studentom, pragnącym rozszerzyć wiedzę zgromadzoną w toku realizacji programu studiów – zarówno z zakresu Zarządzania jak i dziedzin pokrewnych. Rozważania prezentowane w publikacji mogą stanowić punkt odniesienia w badaniach o zbliżonej tematyce.