105. Kresowy Szpital Wojskowy jako gwarant bezpieczeństwa żołnierzy w systemie służby zdrowia

105. Kresowy Szpital Wojskowy


jako gwarant bezpieczeństwa żołnierzy

w systemie służby zdrowia

 

Autor: Fronczyk Artur

Liczba stron: 114

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Otrzymanie właściwej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia jest prawem każdego człowieka. Pomoc ta powinna być bardzo zaawansowana, specjalistyczna i udzielona w możliwie najkrótszym czasie. Obowiązkiem każdego państwa jest zorganizowanie takiego systemu ochrony zdrowia, który będzie mógł spełnić te wymagania i zagwarantować obywatelom realizacje ich prawa.

Współczesne ramy pojęcia bezpieczeństwa podlegają stopniowemu rozszerzaniu, warunkując wykształcanie się nowych obszarów badawczych, miedzy innymi na płaszczyźnie ekonomicznej, ekologicznej, informatycznej, ideologicznej, kulturowej czy zdrowotnej.

Niniejsza publikacja stanowi swoistą próbę przedstawienia bezpieczeństwa zdrowotnego, którego zapewnienie jest jednym z podstawowych celów systemu ochrony zdrowia w Polsce, a które wymaga zarówno aktywności zbiorowej, jak i jednostkowej. Powyższy cel realizowany jest przede wszystkim za pośrednictwem systemu instytucji ochrony zdrowia – w analizowanym przypadku 105. Kresowego Szpitala Wojskowego. Zadaniem administracji każdego rządu jest zapewnienie warunków i możliwości dających gwarancję realizacji prawa do ochrony zdrowia, dostępu do świadczeń medycznych na równych zasadach, ale także wspieranie różnorakiej aktywności, w tym indywidualnej, mającej na celu ochronę zdrowia, na przykład dzięki działaniom promocyjnym na rzecz wojskowej służby zdrowia, która działa dla żołnierzy Wojska Polskiego i cywilnych obywateli naszego kraju.

Fragment wstępu