Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej

W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej

Autor:  Red. Marcin SOBOŃ, Grzegorz TOKARZ

Rok wydania: Poznań 2018

„W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej” to nader oryginalna propozycja. Spośród licznych prac z zakresu nauk społecznych podejmujących kwestie bezpieczeństwa oraz teorii polityki, które ukazały się ostatnimi czasy, wyróżnia ją pozorny brak spójności tematycznej. Nietrudno jednak w tym zabiegu dostrzec znamiona działań celowych. Wyeksponowane w tytule pracy „poszukiwania istoty” pozostawiają autorom opracowania znaczącą swobodę doboru przestrzeni badawczej. Wskazuje ją jedynie ich percepcja współczesnego świata. Przybliżane treścią kwestie są subiektywnym wyborem grona młodych naukowców dotyczącym potencjalnej lokalizacji eksplorowanego problemu dociekań.”
Z recenzji prof. UZ dra hab. Piotra Kwiatkiewicza

Miekka oprawa