Daniel Knaga

Niezawisłość sędziowska

ISBN: 978-83-67786-97-3

59,00 

jako konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości

Format

B5

Liczba stron

576

Oprawa

Miękka

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Wydawnictwo Naukowe FNCE

Opis

Monografia Daniela Knagi  Niezawisłość sędziowska i jej znaczenie w systemie wymiaru sprawiedliwości to wnikliwa analiza dotycząca fundamentalnej roli władzy sądowniczej w Polsce. Prezentuje on kompleksową i  dogłębną interpretację zasady niezawisłości sędziowskiej, opierając się na konstytucyjnych i ustrojowych regulacjach, które chronią tę niezależność. Tekst przedstawia analizę zasad niezawisłości sędziowskiej chroni wolności obywatelskie i zapewnia rzetelny proces sądowy. Autor ukazuje istotę i znaczenie niezawisłości sędziowskiej zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym – nawiązując także do kontrowersji pojawiających się w ostatnich latach w dyskursie społecznym, podkreślając konieczność ochrony tej zasady w obliczu postępujących zmian legislacyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

  • Rola władzy sądowniczej: Autor omawia znaczenie władzy sądowniczej jako równoważnej i niezależnej części systemu podziału władz, zgodnie z Konstytucją RP.
  • Prawo do sądu: W publikacji zostało szczegółowo przedstawione  prawo do sądu, które obejmuje możliwość zwrócenia się do sądu w każdej sytuacji prawnej, w tym również w celu ustalenia statusu prawnego jednostki.
  • Niezawisłość sędziowska: Omówienie zasady niezawisłości sędziowskiej, jej gwarancji oraz jej znaczenia dla realizacji prawa do sprawiedliwego procesu sądowego.
  • Analiza regulacji prawnych: Praca przedstawia dogłębną analizę obowiązujących regulacji prawnych dotyczących niezawisłości sędziowskiej oraz propozycje zmian legislacyjnych.

Dla kogo jest ta książka?

  • Prawnicy i studenci prawa: osoby zainteresowane tematyką władzy sądowniczej, niezawisłości sędziowskiej i ochrony praw obywatelskich znajdą w niej cenne źródło wiedzy.
  • Sędziowie i pracownicy sądów: publikacja rzetelnie i kompleksowo analizuje metody pracy w kontekście zachowania niezawisłości sędziowskiej.
  • Osoby zainteresowane prawami człowieka: książka oferuje głęboką refleksję nad znaczeniem niezawisłości sędziowskiej dla realizacji prawa do sądu i ochrony wolności obywatelskich.

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami
Niezawisłość sędziowska
59,00