Andrzej Sęk

Organizacje militarne i pozamilitarne zapewniające bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego

ISBN: 978-83-68074-30-7

93,00 

Format

B5

Liczba stron

501

Oprawa

Twarda

Rok wydania

2024

Wydawca

Grupa Wydawnicza FNCE, Wydawnictwo Naukowe FNCE

Opis

Monumentalna monografia pt. Organizacje militarne i pozamilitarne zapewniające bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego autorstwa Andrzeja Sęka stanowi kompleksową analizę roli różnych podmiotów w zabezpieczaniu jednego z kluczowych regionów strategicznych w Europie. Przesmyk suwalski, położony na północno-wschodniej granicy Polski, jest newralgicznym obszarem łączącym Polskę z krajami bałtyckimi oraz oddzielającym rosyjską enklawę Kaliningradu od Białorusi​. Jest strategicznym punktem w europejskim systemie obronnym NATO. Jego utrata mogłaby odciąć kraje bałtyckie od reszty sojuszników NATO, co czyni ten region potencjalnym celem agresji ze strony Rosji. Ze względu na swoje znaczenie geopolityczne, przesmyk suwalski jest często porównywany do przesmyku Fuldy z czasów zimnej wojny.​

Kluczowe zagadnienia poruszane w monografii oraz cele badawcze:

Autor, na podstawie szeroko zakrojonych badań (prowadzonych głównie w latach 2018–2023) wykazał, że wiele organizacji w regionie nie jest odpowiednio przygotowanych na możliwość konfliktu zbrojnego, co wskazuje na potrzebę kompleksowych regulacji prawnych dotyczących współpracy. Autor podkreśla konieczność wprowadzenia regulacji opartych na międzynarodowych standardach, szczególnie w kontekście obiektów użyteczności publicznej i punktów strategicznych. Andrzej Sęk stara się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jakie organizacje pozamilitarne działają na rzecz bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego?
 • Jak teoretycznie zdefiniowana jest współpraca między organizacjami militarnymi i pozamilitarnymi w kontekście zarządzania kryzysowego?
 • W jaki sposób szkolenia obronne wpływają na bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego?
 • Jak przebiega pozytywna kooperacja między tymi organizacjami w obliczu zagrożeń przesmyku suwalskiego?

Dla kogo jest ta książka:

 • Naukowców i studentów, interesujących się tematyką bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego i współpracy międzynarodowej.
 • Praktyków i decydentów politycznych – książka dostarcza narzędzi i wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w regionach o kluczowym znaczeniu strategicznym.
 • Osób zainteresowanych geopolityką i bezpieczeństwem – monografia oferuje wgląd w złożone mechanizmy współpracy między organizacjami militarnymi i pozamilitarnymi oraz ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe.

O autorze

Dr Andrzej Sęk jest politologiem, wykładowcą na Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Jego prace naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie narodowym, zwłaszcza na współpracy między organizacjami militarnymi i pozamilitarnymi. W ciągu ostatnich 14 lat Andrzej Sęk prowadził intensywne badania dotyczące m.in. bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego, których wyniki publikował w prestiżowych czasopismach i monografiach. Jego działalność naukowa oraz popularyzatorska obejmuje także organizację konferencji poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Jest autorem i redaktorem wielu publikacji, w tym:

 • Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą (2023)
 • Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej (2023)
 • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku (2020)
 • Współpraca międzynarodowa w zarządzaniu kryzysowym (2018)
 • Liczne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach takich jak „Teoria Polityki”, „Bezpieczeństwo Narodowe” oraz „Studia Suwalskie”

Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami
Organizacje militarne i pozamilitarne zapewniające bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego
93,00