Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu


Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu to wyjątkowy cykl wydawniczy. Po raz pierwszy w polskich badaniach na temat Bliskiego Wschodu ukazano go zarówno z perspektywy stosunków regionalnych, jak i międzynarodowych – czytelnik może spojrzeć na dynamikę tego regionu z naprawdę różnych perspektyw. Dziesięć publikacji na temat gry mocarstw na Bliskim Wschodzie, to nie tylko spojrzenie na politykę Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, ale również omówienie polityki wobec Bliskiego Wschodu z perspektywy Tajwanu oraz Półwyspu Koreańskiego. Cykl nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze na temat Bliskiego Wchodu – to absolutny ewenement na rynku wydawniczym w Polsce!

Autorzy cyklu są świetnymi znawcami Bliskiego Wschodu i legitymują się bogatym dorobkiem naukowym. Ponadto wielokrotnie odbywali tam staże nie tylko badawcze, ale także dyplomatyczne, podjęli się zatem zadania pokazania regionu w ramach obszaru swoich doświadczeń oraz zainteresowań naukowych. Badania obejmują także wywiady eksperckie, wnikliwą analizę literatury oraz dokumentów, zbieranie danych oraz analizę oraz analizę ilościową i jakościową, prowadząc do publikacji dziesięciu monografii.

Bliski Wschód to kluczowy region w relacjach międzynarodowych z uwagi na zasoby ropy naftowej, gazu i strategiczne położenie, jest też miejscem wielu konfliktów i kryzysów. Konflikty trwające od dekad, jak konflikt izraelsko-palestyński, konflikty w Syrii i Jemenie, nuklearne ambicje Iranu oraz aspiracje regionalne Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Iranu i Turcji wpływają na globalne bezpieczeństwo i stabilność energetyczną. Dodatkowym czynnikiem jest rywalizacja mocarstw zewnętrznych od najbardziej wpływowych w regionie Stanów Zjednoczonych po te aspirujące do odgrywania większej roli, jak Chiny i Rosja. Autorzy podjęli się także z powodzeniem zadania omówienia dynamiki relacji w tym regionie ze szczególnym uwzględnieniem polityki Iranu, Arabii Saudyjskiej czy Izraela.

Publikacje te są rezultatem współpracy w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy nr 081 Wsparcie Badań wydziałów realizowanego przez Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM praz współpracy z badaczami z innych ośrodków akademickich jak Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Cykl: Bliski Wschód w globalnej grze mocarstw: wyzwania i możliwości dla regionu składa się z następujących publikacji

Już dostępne:

Radosław Fiedler: Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu w dobie rywalizacji mocarstw

https://www.fnce.info/portoflio/polityka-usa-wobec-bliskiego-wschodu-w-dobie-rywalizacji-mocarstw/

Rafał Wiśniewski: Polityka Chin wobec Bliskiego Wschodu – determinanty i konsekwencje

https://www.fnce.info/portoflio/polityka-chinskiej-republiki-ludowej-wobec-bliskiego-wschodu/

Przemysław Osiewicz: Polityka Iranu wobec Bliskiego Wschodu po 2010 roku

https://www.fnce.info/portoflio/polityka-iranu-wobec-bliskiego-wschodu-po-2010-roku/

Filip Kaczmarek: Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu

https://www.fnce.info/portoflio/polityka-ue-wobec-bliskiego-wschodu/

W przygotowaniu:

Piotr Baranowski: Wprowadzenie teoretyczne – gra mocarstw na Bliskim Wschodzie. Polityka regionalna i międzynarodowa w regionie Bliskiego Wschodu
Maciej Gaca: Relacje Tajwanu z Bliskim Wschodem
Jarosław Kardaś: Bliski Wschód w polityce Rosji w okresie czwartej kadencji Putina
Grażyna Strnad: Bliski Wschód w polityce państw Półwyspu Koreańskiego
Marcin Styszyński: Priorytety polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej (2015-2023)
Artur Pohl: Polityka regionalna Izraela (2019-2023)


Zapraszamy do współpracy

Nasz zespół pracuje dla Ciebie. Zachęcamy do zadawania pytań.

Kontakt z nami