Z dziejów Wrocławskiej

Izby Notarialnej w latach 1947-1952

Redakcja naukowa: Tomasz Chłopecki

Liczba stron: 194

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2017

Wydawca: FNCE

Opis

…Autor dokładnie przedstawił etapy odchodzenia od koncepcji notariatu łacińskiego w stronę upaństwowienia tej instytucji, zgodnie z realizowaną ówcześnie praktyką rewolucyjną zmian. Poprzedził to obfitymi informacjami odnoszącymi się do dziejów notariatu w Polsce.Ukazane w książce pięciolecie działalności Wrocławskiej Izby Notarialnej osadzone zostało w perspektywie miasta, które przechodziło w rzeczonym okresie zasadnicze zmiany polityczne i gospodarcze związane z narzuconą Polsce stalinizacją wszystkich obszarów życia. To także kwestia kształtowania nowego wzorca notariatu „socjalistycznego” w mieście charakteryzującym się żywiołowością procesów osadniczych, istotnych dla całego obszaru Ziem Zachodnich i Północnych…