Wybrane problemy organizacji

bezpieczeństwa publicznego na czas

kryzysu i wojny w Polsce

w latach 1919-1939

Autor: Dariusz Rodziewicz

Liczba stron: 284

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Najwyższe władze polityczne i wojskowe państwa polskiego od początku lat dwudziestych zostały zmuszone do podjęcia szybkich działań związanych z obroną świeżo odzyskanej suwerenności. W sytuacji dynamicznie zmieniającego się układu sił w tej części Europy, środowiska opiniotwórcze i decyzyjne zapoczątkowały w Polsce dyskusję, w której ścierały się poglądy dotyczące kształtu narodowej strategii obronnej i prawdopodobnego charakteru przyszłych wojen. (…) Strategicznym celem Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego miało być dążenie do utrzymania w możliwie jak najdłuższym czasie istniejącego status quo. Zakładano również, że celem politycznym i wojskowym w przyszłym konflikcie zbrojnym będzie obrona podstaw ustrojowych państwa przed zagrożeniem ze strony Niemiec i Związku Radzieckiego…