Wstęp do nauki o państwie i prawie


Skrypty akademickie

Autor: Małgorzata Bielecka

Liczba stron: 96

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: As Pik

Opis

Wszelkie procesy społeczne i gospodarcze muszą się dokonywać w zgodzie z istniejącym porządkiem prawnym i uznawanymi przez prawo zasadami współżycia społecznego.

Niemalże każda – nie tylko gospodarcza – działalność człowieka w jakimś stopniu dotyka określonej normy prawnej, pozostając w zgodności z nią lub stanowiąc jej naruszenie.