Wiedza i innowacje wiWAT 2021

Wiedza i innowacje wiWAT 2021

Redakcja naukowa: Szyłkowska Monika

Liczba stron: 448

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia przedstawia zróżnicowane podejście do problematyki zdobywania wiedzy poprzez badania, w których innowacyjność i kreatywność młodych – studentów z zakresu nauk technicznych, wpływających na rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, oraz reprezentantów dziedziny nauk społecznych, w szczególności przedstawicieli dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, wpływających na bezpieczeństwo publiczne. Mając na uwadze, że innowacyjność, kreatywność i twórcze myślenie, to dziś cechy współczesnych menadżerów, którzy mają wpływać na rozwój przedsiębiorczości, wyrabianie tych cech w ramach studiów to kierunek działania uczelni wyższej.

Z recenzji prof. dr hab. inż. Mariana Kopczewskiego


Monika Szyłkowska – absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie (2004) oraz studiów podyplomowych Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Strategiczno-Obronnym, kierunek: bezpieczeństwo narodowe (2006). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, uzyskała w 2014 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na tej samej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego (2020), również w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W 2011 r. rozpoczęła pracę w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2015 r. pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Od 2016 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Strategii i Systemów Obronnych (obecnie Zakład Studiów Obronnych). W latach 2016-2018 była opiekunką praktyk studenckich kierunku: obronność państwa – profil praktyczny. Członkini Rady Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT w latach 2016-2019 oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Współpracy WAT w latach 2016-2020. W 2018 r. została odznaczona brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Laureatka nagrody Ministra Obrony Narodowej w zakresie działalności dydaktycznej. Członkini międzynarodowej organizacji Information Systems Security Association. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, wirtualnej tożsamości oraz prawnymi aspektami bezpieczeństwa, w obszarze których prowadzi działalność naukową i dydaktyczną.