W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa

i myśli politycznej

Redakcja naukowa: Marcin Soboń, Grzegorz Tokarz

Liczba stron: 302

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: FNCE

Opis

W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej” to nader oryginalna propozycja. Spośród licznych prac z zakresu nauk społecznych podejmujących kwestie bezpieczeństwa oraz teorii polityki, które ukazały się ostatnimi czasy, wyróżnia ją pozorny brak spójności tematycznej. Nietrudno jednak w tym zabiegu dostrzec znamiona działań celowych. Wyeksponowane w tytule pracy „poszukiwania istoty” pozostawiają autorom opracowania znaczącą swobodę doboru przestrzeni badawczej. Wskazuje ją jedynie ich percepcja współczesnego świata. Przybliżane treścią kwestie są subiektywnym wyborem grona młodych naukowców dotyczącym potencjalnej lokalizacji eksplorowanego problemu dociekań.

Z recenzji prof. UZ dra hab. Piotra Kwiatkiewicza