Szymanowo Friedrichweiler


Zarys historii wsi

Autor: Jakub Maciej Moryson

Liczba stron: 188

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Opis

Niepozorna wieś Szymanowo przez swoją blisko pięćsetletnią historię była świadkiem wielu przełomowych wydarzeń z historii tak Polski, jak i Europy. Opisem jej dziejów na tle całego regionu zajął się jeden z lokalnych historyków.

Książka autorstwa Jakuba M. Morysona to opis historii wsi Szymanowo na tle dziejów Rawicza. W oparciu o szeroką bazę źródeł, na którą złożyły się dawne zapisy kronikarskie, archiwalia, prasa oraz wspomnienia i pamiętniki, został zarysowany wielowiekowy zapis dziejów jednej z wielkopolskich wsi. Jej historia rozpoczyna się w XVI w., kiedy Rzeczpospolitą Obojga Narodów rządzili jeszcze ostatni władcy z dynastii Jagiellonów.

W czasach gdy w naszym kraju panowała już wolna elekcja, wieś znajdowała się w województwie poznańskim. W czasach zaborów wchodziła w skład państwa pruskiego (m.in. Wielkie Księstwo Poznańskie), a następnie II Rzeszy Niemieckiej. Mieszkańcom tej wsi nieobce były też tragiczne losy z okresu pierwszej wojny światowej, epidemia hiszpanki oraz walka o polską niepodległość. W okresie międzywojennym znajdowała się na zachodnich rubieżach Drugiej Rzeczypospolitej, a w czasie drugiej wojny światowej została włączona do III Rzeszy Niemieckiej, aby zaraz po wojnie powrócić do Polski, tym razem komunistycznej.

Publikacja powinna zainteresować zarówno miłośników historii tego regionu, jak i tych, którzy chcieliby poznać kilkaset lat dziejów Polski z perspektywy jednej wielkopolskiej miejscowości.


Jakub M. Moryson – historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Zawodowo pracuje jako nauczyciel historii. Członek Stowarzyszenia „Szymanowianie” w Szymanowie.