Szkoły doktorskie


aktualne problemy i wyzwania

Redakcja naukowa: Jarosław Olszewski, Jakub Szczepowski, Angelika Wilk, Łukasz Kominek

Liczba stron: 178

Forma publikacji: miękka/e-book

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Opracowanie zawiera analizę regulaminów szkół doktorskich w Polsce, której podjęli się doktoranci różnych polskich podmiotów kształcących doktorantów, w oparciu o aktualny stan prawy. Opierała się ona na przygotowanym przez autorów formularzu dotyczącym oceny regulaminów szkół doktorskich. Jedną z głównych przyczyn podjęcia tej problematyki badawczej była chęć porównania oraz zweryfikowania treści regulaminów szkół doktorskich w Polsce w celu wskazania luk w regulaminach szkół doktorskich i zweryfikowania ich oraz próba określenia wpływu obecnie obowiązujących regulaminów szkół doktorskich na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Szczegółowa analiza treści regulaminów umożliwiła opracowanie poniższego zbioru dobrych praktyk, które mogą zostać wykorzystane w celu ulepszenia obowiązujących regulaminów szkół doktorskich. Fragment wstępu Monografia jest przeznaczona dla doktorantów, promotorów oraz praktyków, którzy zajmują się funkcjonowaniem szkół doktorskich. Ze względu jednak na dużą uniwersalność rozważań książka może być skierowana do stosunkowo szerokiego grona odbiorców zainteresowanych omawianą problematyką. Opracowanie to jest dziełem kompletnym, objaśniającym i zaspokajającym wiedzę z zakresu wszystkich zagadnień związanych z wymiarem funkcjonalnym i doktrynalnym szkół doktorskich – bez potrzeby sięgania do innych opracowań. Jest to również opracowanie bardzo aktualne, przydatne przedstawicielom doktryny, praktykom – w stosowaniu prawa oraz doktorantom.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Michała Kowalskiego, prof. ALK