Stosunki bilateralne

z państwami andyjskimi 1918-2018

Autor: Anna Ratke-Majewska

Liczba stron: 455

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: FNCE

Opis

Niniejsza publikacja, koncentrując się na omówieniu realizacji celów polityki zagranicznej państwa polskiego w jego relacjach z subregionem andyjskim w latach 1918-2018, skupia się na zagadnieniach nieznajdujących do tej pory odzwierciedlenia w literaturze naukowej. Tym sposobem uznać ją należy za pozycję szczególną na tle opracowań na temat stosunków polsko-latynoamerykańskich, opierającą się na analizie niekomentowanych wcześniej źródeł i prezentującą niezgłębianą jeszcze problematykę.

Z recenzji Prof. dr hab. Bogusława Jagusiaka