Samorząd terytorialny w działalności

obozu narodowego

w Rzeczypospolitej Polskiej

w latach 1918 - 1939

Autor: Izabela Iwanowicz

Liczba stron: 459

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2016

Wydawca: Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Opis

Recenzowana monografia jest dziełem wartościowym merytorycznie i poszerzającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej historiografii funkcjonowania samorządu terytorialnego w działalności obozu narodowego międzywojennej Polski. Opracowanie stanowi ważny głos w naukowym historycznym dyskursie przedstawionej problematyce. Merytoryczna prezentacja treści powyższej problematyki stanowi również kompendium wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w określonym czasowo przedziale i konceptualizuje w sposób kompleksowy treści dotyczące metodologii oraz zakresu tych badań. Opracowanie ma zarówno walory poznawcze jak również edukacyjne.

Z recenzji dr hab. Bogusława Jagusiaka, prof. nadzw. WAT; Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

 

Badacze dziejów Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym najczęściej koncentrują swoją aktywność na problematyce życia politycznego lub dziejach Wojska Polskiego, rzadziej zanalizują życie społeczne, ekonomiczne czy tym bardziej problematykę organizacji i działalności samorządu terytorialnego.

Monografia autorstwa dr. Izabeli Iwanowicz to interesujące, dobrze udokumentowane oraz obiektywne zapisy dziejów i aktywności w tym okresie obozu narodowego – jednego z głównych nurtów życia politycznego przedwojennej Polski, skierowany do Czytelników, zainteresowanych tą mało znaną i sporadycznie podejmowaną przez historyków problematyką.

Z recenzji Prof. dr hab. Wojciecha Włodarkiewicza