Rozgrywanie Świata


Filozoficzne aspekty Grywalizacji

Autor: Kamil Kleszczyński

Liczba stron: 274

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Potrzeba sensu jest fundamentalna dla człowieka. Leży u podstaw mitów, filozofii, religii, nauki. Poszczególne fragmenty rzeczywistości zawsze staramy się składać w pewną większą całość, która je uzasadnia. Dawniej opieraliśmy się na narracji – na przykład prowadząc dziennik, spajaliśmy wydarzenia dnia w historię życia. Dziś, poddając codzienne czynności wyrażanej punktowo ocenie czy zdobywając w nich kolejne poziomy, rozgrywamy stopniową życiową grę. (…) Rzeczywistość cyfrowa – wirtualne przestrzenie, jasno określone reguły porządkujące działania – to nie są realia, w jakich dotąd funkcjonował człowiek – jednak są to okoliczności w jakich grał. Granie okazuje się naturalnym sposobem uczestnictwa w zapośredniczonej cyfrowo kulturze. Wraz z postępującą cyfryzacją będziemy coraz bardziej doświadczać rzeczywistości poprzez jej rozgrywanie.


Praca ma charakter interdyscyplinarny, łącząc takie przestrzenie wiedzy, jak: filozofię, kulturę, nauki społeczne, media, politykę. Jestem pełen uznania dla Autora, że nie ograniczył się do reprezentowanej przez siebie dyscypliny, lecz wpisał grywalizację w szeroki kontekst wiedzy poszerzającej i uzupełniającej jej znaczenie. Z uwagi na podjęty (…) temat a także wspomniane perspektywy badawcze, praca (…) zasługuje na szczególną uwagę. Jest ona nie tylko interesująca, lecz także zachęca do dyskusji na temat podejmowanych dotąd rozważań związanych z kulturą, mediami a nawet literaturą.

Z recenzji dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM

 

(…) autor jest w stanie ulokować grywalizację na styku najważniejszych dla współczesności procesów, takich jak algorytmizacja, wirtualizacja, powszechność gromadzenia danych i inwigilacja za ich pośrednictwem. Dzięki wnikliwemu oglądowi grywalizacji jest w stanie wypośrodkować swoje stanowisko z dala od bezkrytycznej apologii grywalizacji, jak i jej jednostronnej krytyki. Zamiast opowiadania się za szerszą lub węższą definicją zjawiska i zamiast określania się jako zwolennik lub przeciwnik grywalizacji autor skutecznie pokazuje głęboki transformacyjny potencjał grywalizacji dla kultury.

Z recenzji dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW


Kamil Kleszczyński – filozof, zajmuje się problemami z obszarów filozofii kultury, filozofii mediów oraz groznawstwa. Obecnie wykładowca na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.