Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną


Uwarunkowania - wyzwania - efekty

Redakcja naukowa: Tadeusz Wallas, Radosław Fiedler

Liczba stron: 252

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia „Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną. Uwarunkowania, wyzwania, efekty” pod red. Tadeusza Wallasa i Radosława Fiedlera stanowi kompleksową diagnozę bieżących zagadnień w obszarze współpracy Unii Europejskiej z państwami Azji Centralnej. Autorzy dokonali wszechstronnej oceny strategii działania UE w regionie, zestawiając ją z aktywnością innych uczestników stosunków międzynarodowych, zarówno państwowych, jak i pozapaństwowych. Uwagę zwraca zwłaszcza różnorodność i przekrojowość zagadnień przedstawionych przez reprezentantów głównych polskich ośrodków badawczych. Praca stanowi oryginalne opracowanie naukowe, które wypełnia wyraźną lukę badawczą, zważywszy, że ten temat nie doczekał się do tej pory kompleksowych opracowań na polskim gruncie.

Z recenzji prof. UJ dr hab. Łukasza Gacka