Policja


Uwarunkowania karier zawodowych

funkcjonariuszy

Autor: Tomasz Kołodziej

Liczba stron: 254

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Podjęta w monografii analiza problematyki funkcjonowania wyjątkowej i największej zmilitaryzowanej formacji w Polsce oraz działających w jej ramach jednostek zasługuje na szczególną uwagę naukową. Monografia stanowi wyjątkowe, wielowymiarowe studium socjologiczne Policji w Polsce uwzględniające subiektywną perspektywę funkcjonariuszy oraz trajektorie ich karier zawodowych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jana Maciejewskiego


Tomasz Kołodziej jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół metodologii badań społecznych, metod statystycznych w naukach społecznych, socjologii grup dyspozycyjnych oraz na problematyce karier zawodowych.