Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

a bezpieczeństwo międzynarodowe

Europy Środkowo-Wschodniej


Między geopolityką a konstruktywizmem

Autor: Krzysztof Żęgota

Liczba stron: 600

Oprawa: miękka

Język: rosyjski, polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: As Pik

Opis

Mонографическое исследование Кшиштофа Женготы „Калининградская область Российской Федерации и международная безопасность Центрально-Восточной Европы. Между геополитикой и конструктивизмом”, содержит существенные для современной политической науки результаты и решения, позволяет расширить исследовательские горизонты в дальнейшей проработке сложной проблематики региональной безопасности. (…) Учитывая множественные контексты и дискурсы безопасности монография раскрывает актуальную для политической науки тему и без сомнения вносит существенный вклад в осмысление проблем безопасности в Центрально-Восточной Европе и Балтийском регионе.

Илья Николаевич Тарасов

Профессор БФУ им. И. Канта


Monografia ta stanowi niezwykle udaną próbę interpretacji relacji międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ich osadzenia w głównych teoriach stosunków międzynarodowych. Może ona stanowić cenne źródło wiedzy i interpretacji rzeczywistości międzynarodowej.

dr Piotr Dutkiewicz

Professor of Carleton University