Nowoczesna spedycja


seria: logistyka

Autorzy: Eugeniusz Januła, Piotr Kwiatkiewicz, Marek Laskowski

Liczba stron: 246

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: As Pik

Opis

Oddajemy do rąk czytelników pierwsze wydanie książki Nowoczesna spedycja. Pozycja ta jest uzupełnieniem katalogu publikacji na tematy szeroko rozumianej spedycji, która – podobnie zresztą jak cały obszar logistyki – staje się zarówno, w rozważaniach teoretycznych, ale przede wszystkim w praktyce gospodarczej, jedynym z głównych motorów napędowych postępu, a pośrednio też procesów globalizacyjnych.


Wiedza zawarta w kolejnych rozdziałach tematycznych powinna dać niezbędny zasób informacji zarówno studentom różnego typu uczelni zajmujących się logistyką, transportem i spedycją, jak również tym osobom, które ubiegają się o bardzo nobilitujący w świecie ekonomicznym certyfikat FIATA. Książka jest dostosowana do układu zajęć dydaktycznych, ponieważ zawartość każdego rozdziału może być dwu albo jednogodzinną jednostką dydaktyczną uczelni wyższej. Będzie ona przydatna także jako uzupełniająca pozycja tematyczna w szkołach pomaturalnych i na studiach wyższych pierwszego stopnia.

Z recenzji prof. US dr hab. Wojciecha Drożdża