Nowe media w polityce

Autor: Anna Stoppel

Liczba stron: 400

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Temat pracy jest wysoce aktualny, ma dynamiczny charakter  i ze  względu na swoją innowacyjność  ciągle  jest  niewystarczająco opracowany w literaturze. Z tego względu należy uznać wkład autorki pracy za pionierski i wnoszący nowe, naukowo istotne ustalenia dla podjętego przez nią problemu. Uważny ogląd badawczy jest tak znaczący – nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym – bowiem dostarcza  wielu  istotnych informacji o charakterze poznawczym, a także postulatów i wniosków  o charakterze praktycznym, wyjaśniających, jak wpływać na opinię publiczną w toku prowadzonych kampanii wyborczych.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej – Klas


– Nagroda im. dr Pawła Stępki, przyznana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski za najlepszą rozprawę z dziedziny mediów elektronicznych;

– Nagroda w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą dysertację w dyscyplinie nauk o polityce.