Nowe aspekty sztuki wojennej

XXI wieku

Autor: Julian Maj

Liczba stron: 279

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2017

Wydawca: FNCE

Opis

…Przedstawiona monografia jest znaczącym wydarzeniem wydawniczym, gdyż wypełnia istniejącą lukę w wiedzy o teorii i praktyce wojen i konfliktów zbrojnych oraz sztuce wojennej XXI wieku…

Z recenzji prof. dr hab. Józef Buczyński


… Autor w uzasadnieniu teoretycznym przyjętej koncepcji monografii wskazuje na sens pojęcia interoperacyjności  jako nowej kategorii znaczeniowej w procesie integracji polityczno – militarnej państw NATO. Natomiast w części praktycznej formułuje potrzebę określenia zależności pomiędzy postępującym procesem interoperacyjności a zdolnościami strategicznymi, operacyjnymi i taktycznymi bezpieczeństwa militarnego oraz pozamilitarnego państwa…

Z recenzji Prof. dr hab. Jerzy Konieczny