Migracje zewnętrzne młodzieży

z liceów i techników z miasta Olsztyna


Studium społeczno-ekonomiczne

 

Autor: Joanna Przybyszewska

Liczba stron: 125

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Młodzież jest specyficzną grupą społeczną, którą wyznacza kryterium wieku. Zagadnienia dotyczące młodzieży – tak w układzie ogólnopolskim, jak i regionalnym – są istotne poznawczo choćby ze względu na jej znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość czy zmieniające się wraz z upływem lat życia w warunkach demokracji postawy. Taka dynamiczna grupa społeczna, jednocześnie zróżnicowana wewnętrznie, stwarza duże możliwości badawcze. Problemem młodzieży zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, doczekał się on w związku z tym znacznej literatury, jednak nie w odniesieniu do Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Tutaj problem młodzieży zbadany jest nadal w niedostatecznym stopniu, można mówić o stadium początkowym tego typu badań, dotyczącym tylko niektórych kwestii społecznych oraz ekonomicznych rozpatrywanych w wąskich przedziałach czasowych. Z tego względu kwestia obrana przez Panią J. Przybyszewską nie zalicza się do łatwych, jednocześnie jest nośna poznawczo i ważna z naukowego punktu widzenia; migracja zewnętrzna, często w celach zarobkowych, jest jednym ze zjawisk wpływających na młodzież i jej postawy.

Z recenzji prof. nadzw. dra hab. Waldemara Żebrowskiego